Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hidrofobik

CHARACTERIZATION AND PURIFICATION OF A BACTERIOCIN PRODUCED BY ...

characterization and purification of a bacteriocin produced by leuconostoc mesenteroides subsp . cremoris a thesis submitted to the graduate school of natural and ...

Journal of Fisheries Sciences.com

3(4): 298-309 (2009) DOI: 10.3153/jfscom.2009034 J ournal of F ...

Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı

2 Değerli Hacettepeliler, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı elektronik yayını N@nobülten'in 6. sayısını sizlere ulaştırdığımız şu an, bugünlerde ...

Doğrusal ve çapraz bağlı N-izopropilakrilamit/ Monoitakonat ...

itü dergisi/ d mühendislik Cilt:7, Sayı:1, 132-144 Kasım 2009 * Yazışmaların yapılacağı yazar: Yalçın YILDIZ. Yalcin74@gmail.com; Tel: (532) 774 40 31.

İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER OLARAK POLİMERİK MİSELLERİN ...

Ankara Ecz. Fak. Derg. 32(2) 125-142,2003 J. Fac. Pharm, Ankara 32 (2) 125-142, 2003 İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER OLARAK POLİMERİK MİSELLERİN HAZIRLANMASI VE ...

The Quantitative Structure-Activity Relationships of Antifungal ...

Candida Albicans'a Karşı Antifungal Etkili 2-(p-Sübstitüe-Fenil) Benzoksazol Türevleri ile Bazı Hidrofobik, Elektronik, Sterik Para- metreler ...

DISSOLVED ORGANIC MATTER AND ITS IMPACT ON THE CHLORINE

The Malaysian Journal of Analytical Sciences, Vol 10, No 2 (2006) : 243-250 DISSOLVED ORGANIC MATTER AND ITS IMPACT ON THE CHLORINE DEMAND OF TREATED WATER Lim Fang ...

B * YO F * LM VE GI DA H * JY EN * YÖNÜNDEN ÖNEM *

1 B * YO F * LM VE GI DA H * JY EN * YÖNÜNDEN ÖNEM * Ar a * . Gör. Ahmet KOLUMAN G * R ** Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra, elektron mikrsokobunun ...

ÇÖL BÖCE⁄‹ VE N‹LÜFER Ç‹ÇE⁄‹NDEN Ö⁄REND ...

Namib Çölü Böce¤i S›rt›ndan Laboratuvara: Mükemmel Su Toplama Tekni¤i Afrika'n›n güneyindeki Namib çölünde yaflayan, kanatlar› yumrularla kapl ...

PEYNİRDE ACI TAT OLUŞUMU, ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE KONTROLÜ

Atatürk Üni.Zir.Fak.Der. 26 (3), 385-399,1995 PEYNİRDE ACI TAT OLUŞUMU, ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE KONTROLÜ Songül ÇAKMAKÇI(l) Mustafa ŞENGÜL< 1) ÖZET: Bu ...