Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hipertelorizam

Prikaz bolesnika UDK:617.7-007-07 - OFTALMOLOŠKO-RENDGENOLOŠKA ...

kteristike uključuju hipertelorizam, egzoftalmus, strabizam, kljunast nos, kraću gornju usnu, hipoplaziju maksile i relativni mandibularni progna

KONGENITALNE ANOMALIJE

 Hipertelorizam;  Loše modelirane ušne školjke;  Hipoplastična mandibula ;  Brazda ispred četiri prsta;  Sindaktilija;

GM 1 GANGLIOZIDOZA – PRIKAZ SLUČAJA GM 1 - Med Pregl 2010 ...

Crte lica bile su grube: hipertelorizam, debele usne, širok nos ugnutog korena uz protruziju jezika. Od prvih meseci postojala je teška generalizovana hipotonija i ...

Antiepilepti~na terapija kaj trudnici doilki

na. terapija kaj. trudnici i . doilki. Giovanni Bellini "Mlada `ena so ogledalo", 1515 ... -Hipertelorizam

a: Kongenitalna katarakt

Robert sindromot se karakterizira so tetrafokomelija, palatoheilo{iza, hipertelorizam i vrodena katarakta. Nepravilnostite se sli~ni na onie {to se najdeni vo ...

SINDROM AMNIONSKIH BRIDA

više minor malformacija: hipertelorizam, ugnut koren nosa, usne tanke, ušne školjke koso put nazad postavljene. Kariotip deteta je bio uredan

A P P r r e e d d m m e e t t

Taka kaj niv mo`e da se javi: -- triaglesto lice, epikantus -- katarakta, ptoza koja mo`e da bide unilateralna i bilateralna,hipertelorizam, strabizam, egzoftalmus ...

MALFORMACIJE SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA

linije: hipertelorizam, hipotelorizam, rascjep usne ili nosa). Holoprozencefalija (HP) Holoprozencefalija je poremećaj uzrokovan izostankom podjele prozen-

KONGENITALNA PRIMARNA HIPOTIREOZA Primary Congenital ...

kapaka, hipertelorizam i velik jezik koji prominira iz usne {upljine. Kasnije, nave deni znaci postaju izra`eniji, a zaostajanje u rastu i psihomotornom razvoju uo~ljivije.

KOŠTANE DISPLAZIJE

dizmorfijomlica(hipertelorizam,izbo-čenje lubanje u temporalnim regijama). U bolesnika sa Apertovim sindromom, koji osim teške kraniosinostoze imaju