Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hipofize

TUMORI HIPOFIZE

TUMORI HIPOFIZE Autor mr. sc. Ivo Trogrliæ i Dragan Trogrliæ Poremeæaj hormona hipofize u direktnoj je vezi sa radom štitne lijezde (11) Mikroprolaktinomi ...

Makroadenom hipofize

Makroadenom hipofize Autor Dragan Trogrliæ Hipofiza je mala lijezda, te ine oko jednog grama, koja je smještena u bazi mozga. Sastoji se od dva re nja; prednjeg ...

TUMORI HIPOFIZE

TUMORI HIPOFIZE Autor mr. sc. Ivo Trogrliæ i Dragan Trogrliæ Poremeæaj hormona hipofize u direktnoj je vezi sa radom štitne lijezde (10) Na prisustvo Kušingove ...

Referentni Centar za kliniĉku neuroendokrinologiju i bolesti ...

3 TUMORI HIPOFIZE Hipofiza je graĎena od velikog broja različitih stanica. Blizak odnos neuralnih, endokrinih, vaskularnih, koštanih, meningealnih i epitelnih ...

UNIVERZITET U TUZLI

B 1 UNIVERZITET U TUZLI FARMACEUTSKI FAKULTET TUZLA Kvalifikacioni ispit (2009/2010) TEST : BIOLOGIJA Zaokru i samo jedan odgovor: 1. Monokotiledone biljke imaju: a ...

NEFUNKCIONALNI TUMORI

NEURORADIOLOŠKA OBRADA: NEFUNKCIONALNI TUMORI-poremećaji vida-glavobolja-paraliza kranijskih živaca-hipopituitarizam-hiperprolaktinemija ENDOKRINOLOŠKA OBRADA: ...

Farmakoekonomska i ekonomska analiza

189 Farmakoekonomska i ekonomska analiza liječenja prolaktinoma - medikamentozno, operativno ili radiokirurško liječenje? Ranko Stevanović "Hrvatsko zdravstvo ...

UNIV ER ZIT ET UNOVOMSADU POLJOPRIVREDNIFAKUL TET

Dr BlagojeL. Stanèiã, red. Prof. Repro dukcijadomaãih ivotinja. ENDOKRINOLOGIJAREPRODUKCIJE ENDOKRINOLOGIJAREPRODUKCIJE Dr BlagojeL. Stanèiã, red. Prof. Dr ...

Značajke i nepravilnosti menstruacijskog ciklusa Menstrual Cycle ...

MEDICUS 2010. Vol. 19, No. 1, 19 - 25 19 ZAŠTITA ZDRAVLJA ADOLESCENATA - 2. DIO HEALTHCARE IN ADOLESCENCE - pART 2 Sažetak Poremećaji menstruacijskog ciklusa ...

Kada štitasta lezda prestane dobro da radi….

Kada štitasta lezda prestane dobro da radi…. Svakodnevni stres, nepravilana ishrana i ivot u zagadjenoj sredini doveli su do porasta broja obolelih od ...