Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hitrostih

Differential thermal analysis (DTA) and differential scanning ...

Izvleček: Termična analiza podaja termodinamske lastnosti materiala, ki so pomembne za razumevanje vedenja materiala pri različnih segrevalnih in ohlajevalnih hitrostih, bodisi v inertni, redukcijski ali oksidacijski atmosferi ali pri različnih tlakih.

Determination of the strain-rate sensitivity and the ...

... kovalno hitrost m in aktivacijsko energijo za superplastično preobli-kovanje aluminijeve zlitine Al-Mg-Mn-Sc. Preizkusi so bili narejeni z nateznim preizkusom pri temperaturah od 390 °C do 550 °C pri konstantnih preoblikovalnih hitrostih med 1 · 10-4 s-1 in 2 · 10-2 s-1 in konstantnih hitrostih raztezanja.

SVET ISKRENJA SPARKS WORLD

... Razvoj fleksibilnega izdelka Swaty-fiber / Beginning of the manufacture of resin bonded abrasives that are suitable for use at high peripheral speeds Development of a new flexible product, Swaty-Fiber 70. leta Razvoj novih specialnih izdelkov za uporabo pri povečanih 1970s obodnih hitrostih / Development ...

PriporoCilo o dejanskih prenosnih hitrostih Sirokopasovnega ...

APEK Agencija za poSto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Stegne 7, p. p. 41 8 1001 Ljubljana telefon: 01 583 63 00, faks: 01 51 1 11 01 e-naslov: info.box@apek.si, http://www.apek. si davEna St.: 10482369 Na podlagi 117.

UNIVERZA V LJUBLJANI

Pri ostalih dveh hitrostih sta bili relativni ponovitvi pri tej hitrosti ni ji, in sicer 17,8 % (7 km/h) in 5,7 % (10 k). V območju razdalj od 14 do 18 cm je pri hitrosti 4 km/h vsota relativnih ponovitev znašala 77,9 %, m m ko pri hitrostih 7 in 10 km/h le 54,2 % oziroma 27,3 %.

IZGUBE ZRNJA PRI ETVI OZIMNEGA JEČMENA IN PŠENICE Z ...

Namen dela je bil ugotoviti dejanske izgube zrnja pri različnih delovnih hitrostih (4, 6, 8 km/h) kombajna Deutz Fahr Powerliner 4035 H na nagnjenem terenu.

T R O B E N T A

... obvladujejo dinamične prvine od pp do f, akcente in agogiko, •* igrajo v duetu in triu, •* o izvedenih skladbah razpravljajo. •* LESTVICE: igrajo durove in molove lestvice s trozvoki in septakordi, po možnosti čez dve oktavi, v različnih načinih, artikulacijah in hitrostih.

MAGNETNA LEVITACIJA

Ker je za levitacijo potrebno inducirati veliko to ka (za kar je potrebna velika hitrost) , vozilu pri hitrostih, manjöih od 100 km/h, podporo nudijo klasi*na kolesa.

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU ...

To spodbuja povpraševanje po večjih hitrostih in zmogljivostih, kar spet poslovno upravičuje nalo be v hitrejša omre ja. Vzpostavitev in uporaba hitrejših omre ij nadalje odpirata poti inovativnim storitvam, ki izkoriščajo večje hitrosti.

Hala: L1 Štant: 25 Sejemska informacija - Obiščite nas ...

Kot rezultat, ob večji zanesljivosti procesa vtiskavanja, dosegamo ob višjih obodnih hitrostih tudi bistveno daljšo življensko dobo. Navojni vtiskovalec