Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hodbina

UTJECAJ TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE NA PRINOS LUBENICA U ...

METODOLOGIJA RADA Tijekom 2008. godine na lokalitetu Hodbina kod Mostara na otvorenom je postavljen dvofaktorijalni poljski pokus s hibridom lubenica Fantasy.

Utjecaj tehnologije proizvodnje na prinos lubenica u ...

During the 2008 at location Hodbina near Mostar field trials with watermelon hybrid Fantasy were done. Four production technologies were tested; growing on the black polyethylene mulch without cowering, cowering with transparent film and agrotextile and as a control variant growing on the uncowered soil.

BR.LIN. NAZIV LINIJE RADNIM DANOM

... 18:00 19:30 21:15 . 06:50 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 13:55 15:45 16:45 18:30 20:00 21:45 06:30 09:30 11:30 16:00 19:30 06:50 10:00 12:00 16:30 20:00 09:00 11:30 16:00 19:30 09:30 12:00 16:30 20:00 29 vrh avenije buna - hodbina ...

''MOSTAR BUS'' d.o.o. Mostar Red voûnje od 01.02.2010.

VRH AVENIJE BUNA HODBINA 06:25 07:30 08:30 09:30 11:30 12:30 13:30 15:15 16:15 18:00 19:30 21:15 06:50 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:45 16:45 18:30 20:00 21:45 06:30 09:30 11:30 14:00 16:00 19:30 06:50 10:00 12:00 14:30 16:30 20:00 09:00 16:00 19:30 09:30 16:30 20:00 29 Vrh Avenije,Ekon.ökola,Grañ ...

KNJIŢEVNE KRITIKE Danila Marića o djelimadrugih

Stevo Stević, Hodbina i Hodbinjani. 227. Savo Samardţić, Istraţivanja i sjećanja. 228. Veljko Bojić, Bakrorez ljubavi. 229. Borko AnĊelić, Sarajevski ratopis

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae LIČNI PODACI Ime i prezime: Zijada Rahimić Datum i mjesto rođenja: 25.02.1965. Hodbina Mostar Adresa stanovanja: Jukićeva 136 Telefon: Stan: Posao: 253 770 Fax: 275-994 GSM: E-mail: zijada.rahimic@efsa.unsa.ba Web stranica: Polja profesionalnog interesovanja: Strateški ...

SPISAKINSOLVENTNIHKLIJENATAZAMJESECSEPTEMBAR 2011. GODINE ...

munja-transdoomostar gradmostar hodbina 201 194-105-26226031-59 62. narodna bo[nja^kastranka politi^kaorganizacija centar-sarajevojadranska 13 194-112-29501001-33 63.

RELACIJA: Maljevac "GR" - Velika Kladuša "AS" - Srbljani "R"

... Semafor MUP) 23 75 RELACIJA: Široki Brijeg "R" (Semafor MUP) - Mostar "AS (Z)" 23 76 RELACIJA: Mo star "AS (Z)" - Mostar "AS (I) "23 77 RELACIJA: Mostar "AS (I) - Nevesinje 24 78 RELACIJA: Mostar "R" (Ina, Zalik) - via Obilaznica - Mostar "R" (Energopetrol, Bišće Polje) 24 79 RELACIJA: Buna "R" - Hodbina ...

Godina XVIII-Broj 25

munja transdoomostar mostar hodbina 201 1610200056300062 46. nasdomstrvltrubaracdusanka prijedor prijedormilosaobrenovicabb 1610450013350050 47. nebadoosarajevo ilija[bosanski put 215 1610000079320015 48.