Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hodnota

An Approach to Determining the Monetary Value of Collective ...

An Approach to Determining the Monetary Value of Collective Dose for Occupational Exposures 1. Background A common technique used to determine which of several potential approaches to a radiological problem is best is cost-benefit analysis.

The list of IPSAS´s key words

Fair value less costs to sell (of an asset) The amount obtainable from the sale of an asset in an arm's length transaction between knowledgeable, willing parties, less the costs of disposal. 21.14 Reální hodnota sní ená o prodejní náklady (aktiva) Částka, kterou lze získat z prodeje aktiva při ...

IBM All Day 80 g/m2 - technický list

IBM All Day specifications - IP.XLS. leden 2009 plošná hmotnost (ISO 536) hodnota 80 g/m 2 tolerance ± 2 tlouš*ka (ISO 534) hodnota 103 µm tolerance ± 3 mm objem/volumen (ISO 534) hodnota 1,29 tolerance vlhkost (ISO 287) hodnota % tolerance hladkost (ISO 8791) hodnota 220 tolerance n e s t ...

HP Photosmart A640 series

Požiadavky na napájanie Napájací adaptérVstupné napätieVstupná frekvencia 0957-2287 (Severná Amerika) 0957-2288 (široký rozsah) 120 Vac 100 - 240 Vac 60 Hz 50/60 Hz Príkon Severná Amerika Široký rozsah Stav Príkon Stav Príkon Pri vypnutí Pri nečinnosti Pri tlači 0,28 4,19 9,17 wattu (typická hodnota) ...

ÿþS*o*n*y* *E*r*i*c*s*s*o*n* *M*o*b*i*l*e* *C*o*m*m*u*n*i*c ...

Informace o hodnotě SAR pro obyvatele zemí, které přijaly limit SAR doporučený organizací ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením), jehož hodnota je stanovena průměrně na 2 W/kg na 10 (deset) gramů tkáně (k těmto zemím patří například země Evropská ...

IBM All Business 80 g/m2 - technický list

AllBus AllBus. leden 2009 plošná hmotnost (ISO 536) hodnota 0 8 g/m 2 tolerance 2 ± tlouš*ka (ISO 534) hodnota 8 0 1 µm tolerance 3 ± objem/volumen (ISO 534) hodnota 5 3, 1 tolerance vlhkost (ISO 287) hodnota % tolerance hladkost (ISO 8791) hodnota 0 8 1 tolerance n e s t d n e B-n i m / l ...

e VO O VO m VO a V 0 na p ro v zaZivacim traktu se dusicnany ...

Uvedend hodnota nem stanovena na zd rlZI met emog O m.mle, a e mo.ne O rlZI Jm.-N." x I' , b1 " k . k " h h k . h r k (db1) k .x 'lkt. d1k"udNdxkdud ICm"n" pos am a en" oJenec "O c romc e O ucln u la etu .typu , tery naznacuJ' n ere epl emlo oglc .st le. eJ e v,a os..,, ., O obecnl pfjjimany zdvll; navic se ...

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Čím je táto hodnota bližšia k nule, tým je stupeň závislosti vyšší. Naopak, ak χ2 vypočítané ≤ χ2 tabuľková hodnota, pre hladinu významnosti α = 0,05 a pre stupne voľnosti (m-1).(k-1) H 0 prijímame, t. j. znaky A a B sú nezávislé.

Korelace SYNTAX skóre a sérové koncentrace matrixové ...

Závěr Na základě výsledků naší práce lze shrnout, že u pacientů s chronickými formami ICHS koreluje hodnota cirkulující MMP-3 s rozsahem postižení koronárních tepen aterosklerózou u pacientů s diabetes mellitus 2. typu i u nediabetiků.

JS-20 „LARGO" P.I.R. detector

P **íklady zapojení detektoru POPLACHOVÁ SMY˝KA R R SABOTÁ NÍ SMY˝KA NAPÁJENÍ JEDNODUCHÉ VYVÁ ENÍ R = hodnota pro vyvá ený vstup DVOJITÉ VYVÁ ENÍ R/2 = hodnota pro vyvá ený vstup paralelní kombinace odpor*$ R R NAPÁJENÍ DVOJIT** VYVÁ ENÁ SMY˝KA (poplach/sabotá ) p**íklad zapojení ...