Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hovedomr

Samfunnsfag – hovedområde geografi

Endringer L97 til K06  K06 er innholdsmessig og omfangsmessig slanket  K06 inneholder ganske "nakne" kompetansemål  Taksonomiske utfordringer er som i L97 RAV-preget (reproduksjon, anvendelse, vurdering)  Metodiske føringer fra L97 er tatt ut  Grunnleggende ferdigheter er ...

(PTV Øvre Romerike 24 05 07)

Forslag til årsplanskjema for skolen 25 Hovedstruktur for lokalt læreplanarbeid Læreplan Karriere-veiledning Formål Struktur Hovedomr. Komp.mål-----Ferdigheter:-Lese-Skrive-Muntlig-Regne-Digital Vurdering Tiltak-----Vurdering YRKESPRAKSIS Tiltak Utdanningsprogram, 36t / 2 (mod. 1+2) Stein ...

SIDE 2 :: OM MØLLERGRUPPEN SIDE 3 :: ÅRET 2005

... Group Vice President and member of Executive Management, Sonera Group Harald Møller (47) Eier og Styreleder MøllerGruppen AS Liv Berstad (45) Adm. dir KappAhl AS Bent M. Haugen (47) Styreleder Direktør MøllerGruppen AS VIRKSOMHETEN I 2005 OG UTSIKTER FOR 2006 Forhandlerne arbeider innenfor tre hovedomr åder: ...

Kunnskapsbyen Lillestrøm 5 år

Satsningen på visjonen om Kunn-skapsbyen Lillestrøm har tre hovedomr åder. Del en er et eiendomsselskap, Kunnskapsbyen Eiendom AS, som skal sikre og planlegge videre utbygging av eiendom.

KRONISKE SMERTER,

Her defi-neres katastrofetænkning i tre hovedomr åder, nemlig grublen, forstærkning eller generalisering samt oplevelsen af hjælp eløshed.

Bogstad og Peder Anker - næringsutvikling og investeringer ...

Hovedomr˚ adenesomskullegisstøttevarhovedsakeligprimærnæringeneogikildeneservi at detioverveiende grad varslikat Danmarkoghertugdømmene Slesvigog Holstein fikkstøtte til jord-bruket, mensnorskesøknaderfikkstøttetilbergverksdriften.