Sputtr.com | Alternative Search Engine

Hstqua

qarTvelno, erTad RvTisaken!

xolo ese hsTqua, ara Tu glaxakTa ra 6. xolo ese hsTqua, ara Tu glaxakTa ra-ime zrunva edva gulsa missa, aramed rameTu ime zrunva edva gulsa missa, aramed rameTu mparavi iyo, da gvadruci igi mas aqunda, da mparavi iyo, da gvadruci igi mas aqunda, da STasadebeli igi mas hkidavn.