Sputtr.com | Alternative Search Engine

Imaocima

Na osnovu člana 83

Zakon o prometu nepokretnosti (1998) _____ ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI "Slu beni glasnik RS", br. 42 ...

ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU

("Sl.novine FBiH 2/95, 13/00 i 29/00" - nesluûbeni prečiöćeni tekst) ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I - OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim Zakonom ureñuje se ...

Priručnik za poslovanje NVO u Srbiji

O RAČUNOVODSTVENOM, PORESKOM I CARINSKOM POSLOVANjU NEVLADINIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI Priručnik za poslovanje NVO u Srbiji *