Sputtr.com | Alternative Search Engine

Impliseer

South African Bureau of Standards

Dii impliseer nie dat die kwaliteit en/of prestasie van This report relates only to the specific sample(s) tested as identified herein. It die betrokke artikel(s) ...

MACHINERY AND LABOUR BIASES OF TECHNICAL CHANGE IN SOUTH ...

Die resultate impliseer dat groot masjienerie-gebruikende voorkeurneigings in tegnologie, met minimale arbeids-gebruikende voorkeurneigings, ontwikkel het. 1.

FASILITERING VAN EMOSIONELE INTELLIGENSIE BY LEERDERS MET ...

Meer onlangse outeurs is dit egter eens dat intelligensie veel meer as 'n blote IK-syfer impliseer (Bar-On, 2003; Maree & Ebersöhn, 2002; Maree & Fernandes, 2003).

DIE TEENSWOORDIGE EN TOEKOMSTIGE ROLLE VAN BEDRYFSIELKUNDIGES ...

Die demokratisering van die werksplek impliseer groter betrokkenheid van werkers by besluitnemingsprosesse. Dit bring geweldige veranderinge en uitdagings mee, ...

Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

Interaksie van die huishouding met die ekonomie-se omgewing Die ekonomiese omgewing impliseer die huishouding se inkomste en hulpbronne.

DEMAND AND SUPPLY FACTORS IN THE EXPORT OF SOUTH AFRICAN ...

was onelasties teenoor relatiewe prys en dit impliseer dat indien SA varslemoenuitvoere by 'n vryehandelsooreenkoms met die EU ingesluit sou word, dit onwaarskynlik is dat dit 'n

Business ethics and corporate governance in the Second King ...

Impliseer korporatiewe beheer ook beheer oor korporatiewe etiek? Business ethics and corporate governance in the Second King Report: Farsighted or futile?

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT Improving sustainability through ...

mikpunt impliseer integrasie aktiwiteite met die formele ekonomie. Die Besigheidsraamwerk is onwikkel met behulp van Zachman se Besigheidsverwysings Argitektuur. ’n Kleinskaal

complicAted grief intervention model

OPSOMMING Gekompliseerde rou verwys na 'n verlengde staat van rou en impliseer 'n onvermoë by die klient om die dood van 'n geliefde in sy/haar lewe te integreer.

Edit 1 Speech intelligibility and marital communication in MND

Die tweeledige natuur van kroniese siektes impliseer dat veelvoudige aspekte van die huwelik affekteer sal word. Die rolle en verantwoordelikhede van albei eggenote sal