Sputtr.com | Alternative Search Engine

Importuara

Mr.sc.MENDUH BAMJA

Faqe 3 P A R A T H Ë N I E Ky libër është rezultat I hulumtimeve shumëvjeçare të autorit Mr.sc Menduh Bamja në këtë rrafsh,krahas ...

Mbeturinat, Paketimet dhe Mjedisi

QENDRA RAJONALE E MJEDISIT PËR EVROPËN QENDRORE DHE LINDORE (REC), është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse e themeluar më 1990, me mbështetjen e ...

PLANI I BIZNESIT 2010

Plani i Biznesit 2010 Autoriteti Portual Durres 1 Autoriteti Portual Durres Permbajtja Faqja 1. HYRJE 2 2. TREGUESIT E VOLUMIT TË PËRPUNIMIT TË MALLRAVE PËR ...