Sputtr.com | Alternative Search Engine

Indeksat

REZULTATET POZITIVE NGA LËNDA MIKROEKONOMI E AVANCUAR

Informatë: Indeksat të dorëzohen me dt. 16.12.2010, në ora 13 00. Nr. rendor EMRI DHE MBIEMRI Numri i indeksit 1. AFËRDITA BAJRAKTARI 227/08

A.

A. Alimentacija Clan 273 i 296 (3) ZBPO Ac. no.19/2005 Clan 297 ZBPO Ac. no. 10/2005 Clan 284 ZBPO Ac. no. 1/2005 B. Brak Clan 67 ZBPO Ac. no. 1/2005