Sputtr.com | Alternative Search Engine

Individualnih

Monitoring toksič nih elemenata (kadmijum, olovo) u tkivima ...

kontrola ispitivanjem pokazatelja ispravnosti uzoraka sa farmi i iz individualnih gazdinstava u svim delovima Rostovske i Lipecke oblasti. Ključne reči: monitoring, sledljivost, ostaci štetnih materija, toksični elementi, svinjsko meso

JAVNI INTERES I STRATEGIJE AKTERA U URBANISTIČKOM I ...

U tome, centralni problem je: kakvi institucionalni i organizacioni aran mani su neophodni, i koje podrške su nu ne, da bi se kroz ''društvenu igru'' individualnih strategija došlo do novih, legitimnih opštih/javnih interesa?

UNIVERZITET U TUZLI * UNIVERSITY OF TUZLA Mašinski fakultet ...

proračuna grijanja i klimatizacije kod individualnih kuća. Course objective: This course has practical application and within the course the students get theoretical and practical

STAMBENO NASELJE RASADNICI - BANJICA RESIDENTIAL ESTATE ...

STAMBENI KOMPLEKS "RASADNICI" -BANJICA OPIS LOKACIJE Lokacija "Rasadnici" se nalazi uz Bulevar JNA (Avalski put) sa istoka, sa severa i sa juga naslanja se na formirane grupacije postojecih individualnih objekata porodicnog stanovanja, a sa zapada na zeleni pojas Prostor za izgradnju novih ...

ON THE EXAMPLE OF AN ACADEMIC INSTITUTION DAVOR LJUBAS, GORAN ...

Grafički prikaz određivanja značaja utjecaja/aspekata koristeći zbrajanje i množenje individualnih rezultata procjene broja bodova. Since a great difference in significance assessment could occur, it should be decided which approach to use in significance determination.

Moskovska banka u Srbiji

Banka poseduje bazu od preko 9 miliona individualnih i preko 105 000 korporativnih klijenata. Mreža korepsondentnih banaka sa kojima Banka ima izuzetno do-bru saradnju broji više od 850 banaka u 85 zemalja.

Sindrom karpalnog tunela - suvremena dijagnostika i lije * enje

Samim tim smanjuju se radne sposobnosti pacijenta, što dovodi, kako do individualnih, tako i do društveno-ekonomskih posljedica. U Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveu*ilišta u Zagrebu i Klini*kog bolni*kog centra Zagreb provedena je retrospektivna studija na ukupno 114 bolesnika i 154 ...

RASPODELA TROŠKOVA GREJANJA STAMBENIH ZGRADA ODRE * IVANJEM ...

Svi stanovi koji se toplotnom energijom snabdevaju iz jedne podstanice dobijali bi zajedni*ki ra*un, koji bi se onda delio na vlasnicima stanova prema površini tih stanova ili prema o*itavanju individualnih delitelja troškova grejanja (delitelja).

POLJOPRIVREDA AGRICULTURE

poljoprivrednih proizvoda od individualnih poljoprivrednih proizvođača – obrazac TRG 31 i Kvartalni izvještaj o realizaciji / direktnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje

BUSINESS FORUM

U ovu svrhu će se situacija analizirati iz ugla državne administracije, domaćih privrednika, stranih privrednika te individualnih inovatora.