Sputtr.com | Alternative Search Engine

Infekcijom

Izvorni znanstveni članak Original scientifi c article

Key words: child, complement C3, complement C4, C-reactive protein, latent tuberculosis infection, tuberculosis C-reaktivni protein i komplement C3 i C4 u djece s latentnom tuberkuloznom infekcijom C-reactive protein and complement components C3 and C4 in children with latent tuberculosis infection Slavica ...

Q-groznica Q Fever

Klinički simptomi i znakovi bolesti izraženi su različitim zasebnim kliničkim sindromima, kao akutnom bolešću s visokom temperaturom, upalom pluća, endokarditisom, hepatitisom, osteomijelitisom, infekcijom u imuno-kompromitiranih osoba, infekcijom dojenčadi, infekcijom s dominantnim neurološkim ...

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF PROCALCITONIN MEASUREMENT ...

grupu ~inilo 10 dece sa infekcijom centralnog nervnog sistema; petu grupu je ~inilo 77 dece sa razvijenim septi~nim {okom. Vrednost prokalcitonina bila je najve}a u grupi

Oral human papillomavirus infection-case report

Neobicnelokalizacijebradavicaseeeseejavljajukod imunokompromitovanihpacijenata, posebnokodonihsa HIV infekcijom. Kundui Wadesu 1995. godineopisalipojavukondilo­ rnanatelupenisai na usnamakodpacijentastarog 26 godina kojijeimaooralniivaginalniseksualnikontaktsasvojom stalnompartnerkom 7.

^etverovalentno cjepivo protiv humanih papilomavirusa

Klini~ka ispitivanja faze I i II dokazala su dobru podno{ljivost VLP-cjepiva protiv HPV-a, njihovu sposobnost indukcije visokog titra neutraliziraju}ih protutijela (50-100 puta ve}i titar u usporedbi s prirodnom infekcijom) kao i vrlo veliku u~inkovitost u za{titi od uspostave perzistentne HPVinfekcije ...

Mollusca contagiosa Mollusca Contagiosa

Dok su MC relativno česta u djece od 1. do 5. godine i mogu biti smještene bilo gdje na tijelu, njihova pojavnost u odraslih uglavnom se smatra spol-no prenosivom infekcijom (engl. sexually transmitted infection, STI).

ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA ZBOG AKUTNOG POGORŠANJA ...

tornom infekcijom (u 87% slučajeva). Prosečna dužina trajanja hospitalizacije je 9,2 dana, a procenjeni godišnji troškovi iznose oko 8 995 000 dinara.

Modaliteti lečenja vezikoureternog refluksa kod dece

Refluks je prisutan kod 30-50% pedijat-rijskih bolesnika sa simptomatskom infekcijom urinarnog tra-kta kao i kod 10% novorođenčadi sa antenatalnom hidronefro-zom 5-7.

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 54 ...

renal pathohistological findings in hfrs patients in biopsy and autopsy specimens - experience from balkan patohistoloŠki nalaz u bubregu kod pacijenata sa belgrade/dobrava hantavirusnom infekcijom - iskustva sa balkana dimitrijević j., zaki s., aleksić anastasija, micić s., brajušković g., ...

CROATIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASES

GODINE RESISTANCE TO ANTIRETROVIRAL DRUGS IN CROATIAN HIV-INFECTED PATIENTS IN THE YEAR 2008 31. 16:05 - 16:20 O. ðaković-Rode, A. Markotić, S. éidovec Lepej, J. Begovac, Hrvatska / Croatia INTERLEUKIN-7 U BOLESNIKA S HIV-1 INFEKCIJOM INTERLEUKIN-7 IN HIV-1 INFECTED PATIENTS 16:20 - 16:35 Rasprava ...