Sputtr.com | Alternative Search Engine

Inkovito

KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V ...

Temeljni cilj razvoja kadrov je, da se zaposleni pravo*asno in u*inkovito prilagajajo spremembam v organizaciji in okolju. Tako je namen mojega diplomskega dela izvedeti, kako zaposleni ocenjujejo zadovoljstvo pri delu, izobraûevanju, nagrajevanju in napredovanju.

W e l c o m e t o D a n f o s s

Za u*inkovito izvedbo teh aktivnosti mora nabavni oddelek delovati prek dnevnega rutinskega administrativnega dela in logisti*nih aktivnosti (Wildemann, 2000, str. 104).

PERSPECTIVES ON WHOLE TREE CABLE YARDING SYSTEMS FOR THINNING ...

Radijski nadzor delovnih vrvi, vozi˛ek kot tudi avtomatizirano samodejno premikanje vozi˛ka med lokacijo podrtega drevesa in ži˛nim žerjavom so klju˛nega tehni˛nega pomena za u˛inkovito delovanje tako pri red˛enju kot kon˛nem podiranju drevja.

For General Information about the IBM CARDS Regional Project ...

... smjernica za integrirano upravljanje granicom koje je Europska komisija distribuirala 2004. godine kao potporu CARDS dr avama u razvitku ili a uriranju njihovih nacionalnih strategija integriranog upravljanja granicom te kako bi osigurala da predmetne strategije budu dosljedne i u*inkovito ...

SURFACE MODIFICATIONS OF MARAGING STEELS USED IN THE ...

krivljenjem, omogo~ajo u~inkovito uporabo teh jekel tudi za izdelavo kokil in utopov. Njihova pomanjkljivost je majhna odpornostprotiobrabi,{eposebej,~ejeutopnoorodjeizpostavljenovelikiobrabi.V~lankujepregledjekelvrstMARAGING,

TWO ARTICLES ON BIOMASS CHP/DHC IN SLOVENIA May 2004 ...

inkovito rabo in obnovljive vire energije (projekt GEF) POVZETEK Lastniki industrijske in krajevne toplarne v Železnikih so se ob izteku uporabne

WGC / WGCF - rezkalne glave

WGC / WGCF - rezkalne glave Visoko kvalitetne planske rezkalne glave za poceni in u~inkovito splo{no obdelavo in zrcalno fino povr{ino. WGCF 4000 Mere WGCF 4050 RS

rainbowsystem.com

VAŽNO: Za uč inkovito i sigurno korištenje uređaja RainMate, prije upotrebe pažljivo ove upute i sač uvajte ih za ubuduće.! IMPORTANTE: Para un uso efectivo y seguro de RainMate, lea cuidadosamente instrucciones antes de utilizar la unidad y guárdelas para!

Telitromicin - novi ketolidni antibiotik

Brza distribucija i visoke koncen-I. KUZMAN Telitromicin - novi ketolidni antibiotik Infektolo{kiglasnik 25:1, 29-40 (2005) Ketolidi su nova skupina makrolidnih antibiotika, a strukturirani su s posebnom u~inkovito{}u protiv uzro~ni-ka respiratornih infekcija, uklju~uju}i i one koji su stekli ...

Rezistencija na antibiotike u Pseudomonas aeruginosa

Karbapenemi, iako dobri induktori su ili grani~no labilni (imipenem) ili u~inkovito stabilni (mero-penem) pa ostaju djelotvorni bez obzira na na~in ekspresi-je β-laktamaze.