Sputtr.com | Alternative Search Engine

Institucijama

Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu

Application of Anti-discrimination Law and Law on the Use of Languages in Kosovo Public Companies Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br

("Official Gazette of Bosnia and Herzegovina" No. 48/05) Pursuant to Article IV (4) a) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, in the 59 th session of the House of Representatives, held on 29 June 2005 and in the 43 rd session of the ...

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br

("Official Gazette" of Bosnia and Herzegovina, No. 4/04) Pursuant to Article IV (4) a) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, in the session of the House of Representatives, held on 20 November 2003 and in the session of the House of ...

ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I ...

ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE (Neslužbeni prečišćeni tekst) 1 Prvo poglavlje - Sukob interesa Član 1. Opće odredbe 1.

ZAKON

Ovim zakonom regulira se radni odnos: a) zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i njenim organima koji nisu dr avni slu benici; b) ...

(Microsoft Word - ZBORNIK REZIMEA DAROVITI I DRU\212TVENA ...

Da li oni koji kontrolišu me$unarodne tokove novca, predsedavaju filantropskim fondacijama i institucijama obrazovanja, oni koji upravljaju instrumentima kulturne proizvodnje i postavljaju uslove javne debate?

Zakon o kreditnim institucijama

HRVATSKI SABOR 3371 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA Proglašavam Zakon o kreditnim institucijama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. rujna 2008. godine.

Z A K O N o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i ...

PRIJEDLOG Na temelju članka IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma odr anoj_____2008. godine i sjednici Doma naroda odr anoj_____ 2008. godine, usvojila je Z A K O N o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i ...

BILTEN NOVIH NASLOVA (2009) - Priredila: SENIJA MUJI Ć

knjiga, putem poklona, donacija, razmjenom sa drugim institucijama ili kao obavezni primjerak. BILTEN (2009) urađen je na osnovu bibliografskih zapisa izrađenih po

ZAKON

Zakona o dr avnoj slu bi u institucijama Bosne i Hercegovine, u svojim pravilnicima du ni su utvrditi radna mjesta na kojima će uposliti uposlenike. 2.