Sputtr.com | Alternative Search Engine

Institutionele

Explainingmedicalpracticevariation ...

Sociale organisatie en institutionele mechanismen (met een samenvatting in het Nederlands) PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan

Schematic overview of the Minors for non-USE students (2011-2012)

... Economics of European Integration Development Economics 3 4 Principles of Microeconomics Principles of Microeconomics 1 1 Institutionele Economie Institutional Economics 2 1 Rechtseconomie Law and Economics 3 3 2 4 3 3 Minor Institutionele Economie / Minor Institutional Economics Keuze een van de drie uit: Institutionele ...

Groene initiatieven in de aanbieding

de welvaartstheorie, institutionele economie en institutietheorie. Deze drie theorieën vormen de basis voor de empirische analyse, die uit twee praktijkcases (Groenfonds Midden-Delfland en Landschapsfonds Rond d’n Duin) en stakeholderinterviews bestaat.

Dr. Ir. D.A. Groetelaers, Dr. M.E.A. Haffner, Drs. H.M.H. van ...

Institutional Property Investors in the Netherlands (the Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland or IVBN) has filed a complaint with the European

Royal Street N. V. - S. A. Compartment RS-1

More specifically, it is an institutionele vennootschap voor belegging in schuldvorderingen naar Belgisch recht/société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge in accordance with the UCITS Act and has been licensed by the CBFA (Commission Bancaire et Financière et des Assurances ...

Socially Responsible Investing From idea to execution

... on financial and extra-financial information Institutional investors • AB P • PGGM • SPF • SFB • Shell Pension fund • Unilever Pension fund • TPG/KPN • IN G The Dutch market Retailmarkt in 2003 to *7,1 miljard 12% growth SRI vs 8% regular 19,7% growth SR saving vs 10% regular Groei institutionele ...

Publicaties: Artikelen in internationale tijdschriften ...

Institutionele huishoudens: modellering en vooruitberekening met behulp van microsimulatie. Bevolking en Gezin, 96/2 29-59. Inkomensherverdeling door sociale zekerheid; Jaar-versus levensduurbenadering.

Interuniversity Attraction Poles (IAP) Phase VI

Meer in het bijzonder zal de doelstelling bestaan uit het analyseren van de voorwaarden voor het opbouwen van institutionele "clusters" van maatschappelijke actoren of gemandateerde subgroepen, waarvan de activiteit is gewijd aan het opbouwen van capaciteit voor leersprocessen en reflexieve ...

01.07.2010 - 31.12.2010 Belgian Presidency of the Council of ...

11 Didier Reynders Deputy Prime Minister and Minister for Finance and Institutional Reforms Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Vizepremierminister und Minister der Finanzen und der ...

CPB Document

Steekwoorden: Regionale economische integratie, algemeen evenwichtsmodel, graviteitsvergelijking, institutionele hervormingen, Kroatië Een uitgebreide Nederlandse samenvatting is beschikbaar via www.cpb.nl.