Sputtr.com | Alternative Search Engine

Inteligencije

Svrha istraživanja bila je da se prikaže odnos između ...

RELACIJE IZMEĐU KOLIČNIKA INTELIGENCIJE I ŠKOSLKOG USPEHA KOD UČENIKA SREDNJE ŠKOLE SCHOOL PERFORMANS AND IQ AT RELATION WITHIN HIGH SCHOOL STUDENTS POPULATION MIROSLAVA VUČETIĆ-ĆIRIĆ Fakultet za menad ment, Novi Sad SONJA VUKOBRAT Fakultet za menad ment, Novi Sad TANJA RADOŠEVIĆ ...

PSIHOMETRIJSKA VALIDACIJA TESTA ST-1

2 Psihometrijska validacija Testa ST-1 The Psychometric Validation of the Test ST-1 Ivana Tuñman SAéETAK Iskustva psihologa u praksi pokazala su da sadrûaj testova s vremenom postaje poznat, pa postoji stalna potreba za razvojem novih testova inteligencije.

Neuronske mreže između psihologije i umjetne inteligencije

Application of the model •Concurrent discrimination task (i.e., color and shape) •Task is divided in two phases. First phase is learning of association.

Ukupni volumen lezija detektovanih metodom magnetne rezonance ...

Primenenjeni su neuropsihološki testovi za procenu pažnje i koncentracije (subtest šifre iz VITI (Vekslerov Individualni Test Inteligencije), subtestovi mentalna kontrola, verbalni i vizuelni raspon i WMS-R (Wechsler Memory Scale-Revised), TMT forma A i B (Trail Making Test).

By Nick Tasler & Lac D. Su - whitepaper - AMERICAN MEN HAVE ...

whitepaper . AMERICAN MEN HAVE IT ROUGH . By Nick Tasler & Lac D. Su . A couple of years ago, TalentSmart ® researchers unearthed a shocking discovery

PERSONALITY CHARACTERISTICS AND MORAL JUDGEMENT

Wolf, B., K. Momirović i Z. D amonja (1992): KOG 3 (Baterija testova inteligencije). Beograd, Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju.

untitled [www.mnje.com]

Model for customers analysis according to residential address and shop location MODEL SISTEMA POSLOVNE INTELIGENCIJE ZA ANALIZU KUPACA TRGOVINSKOG PREDUZEĆA Zaključak: Model sistema poslovne inteligencije za analizu kupaca trgovinskog preduzeća, zasnovanog na konceptima kao što su Data warehouse i ...

Empatija kod ovisnika s pridruženim dijagnozama poremećaja ...

Svakako bi buduća istraživanja trebala obuhvatiti i ostale aspekte emocional-ne inteligencije kao i ostale aspekte empatije (maštu i osobni distres).

hrvatskiturizamubroj ka ma croatiantourism in numbers

- Institut za turizam • BIST - Sustav poslovne inteligencije u turizmu, www.iztzg.hr • TOMAS Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj - Trendovi 1987.-2008., Institut za turizam, 2009.

ODNOSI S POTROŠAČIMA U DIGITALNOJ EKONOMIJI

133 Klasifikacija prema JEL: L81, L86, M13, M31 SAOPŠTENJA / COMMUNICATIONS Bojan Đorđević * DOI:10.2298/EKA 0773133D ODNOSI S POTROŠAČIMA U DIGITALNOJ EKONOMIJI RELATIONSHIP MARKETING IN DIGITAL ECONOMY APSTRAKT: Odnosi s potrošačima (CRM) u digitalnoj ekonomiji predstavljaju novu fazu ...