Sputtr.com | Alternative Search Engine

Interjeksjon

Substantiv Verb Pronomen Preposisjon Konjunksjon Subjunksjon ...

Interjeksjon Interjeksjon er ubøyde ord brukt alene gjerne som et utrop: Eks: Fy! Hei! Au! Adjektiv Adjektiv er ord som forteller hvordan noe eller noen er eller ser ut.

Highlevel Team Development

Vi skal se på følgende ordklasser: Substantiv, Artikkel, Adjektiv, Pronomen, Determinativ, Verb, Adverb, Preposisjon, Konjunksjon, Subjunksjon, Interjeksjon og Tallord Substantiv 1.

Grammatiske termer til bruk i skoleverket

(Se tekst om adverbene.) 2.10 Interjeksjon Ordklassen er uforandret. 3 Tempussystemet Tempussystemet i Norsk referansegrammatikk er vesensforskjellig fra tempussystemet i den tradisjonelle skolegrammatikken.

NoTa-taggeren: TAGGEVEILEDNING Av Åshild Søfteland* Versjon ...

- pron/det 3.1.3 substantiv eller interjeksjon? faen , fader, gud , guri , søren , herlighet o.l. kan bare være substantiv etter BMO. Vi tagger disse som interjeksjon når de har funksjon som interjeksjon. faen jeg orker ikke mer - interj jeg jobba som faen - subst 3.1.4 adjektiv eller adverb?

Highlevel Team Development

Når ordet som innleder en leddsetning, kalles det en subjunksjon Interjeksjon 64. Interjeksjon er ord som ikke kan kombineres 65. Ordklassen har 3 grupper: 66.

Grammatikk og L97 på barnetrinnet

... Påpekende ord / Demonstrativer •Mengdesord/ Kvantorer - Pronomen •Personlige pronomen •Resiprokt pronomen •Refleksivt pronomen •Spørrende pronomen •Ubestemt pronomen • Uten bøyning : - Preposisjon - Konjunksjon (/Sideordningsord) - Subjunksjon (/Underordningsord) - Interjeksjon - Adverb

Årsplan 6. trinn

... interjeksjon-preposisjon-konjunksjon Naboer i nord Bestemme sammen-demokrati-diktatur-valg Middelalderen i Europa Vikingtiden Middelalderen i Norge Vår verdensdel Store og viktige oppdagelser Vakre vekster I bekkedalen I barskogen Alle snakker om været Verdens-rommet Luft i bevegelse Kristenliv Jødedom Hinduismen Islam ...

DIALEK· TORD - . B.JERKREIM

kon konjungsjon, og, men, fo~ int interjeksjon, ropeord, svarord , (eple), tronr , open e e (Eva) uttr uttrykk apen o (oska), trang ~ (bok)

Norsk oversetterforening 8

Altså for eksempel et subjekt eller et adverbial, men ikke en konjunksjon eller en interjeksjon. Tema hos Halliday er ikke det samme som gitt/kjent informasjon, selv om temaet ofte velges fra det som er kjent fra konteksten.

Syntaks

EXFAC EURA 3.Morfologi2 4 Ordklasser N, Adj, Det, Pron, V, P(rep), Adv, Kon, Sub,-S=Substantiv, => N=Nomen-Adj=Adjektiv,-Det=Determinativ (artikkel, bestemmelsesord)-Pron=Pronomen-V=Verb-P=preposisjon-Adv=Adverb-Kon= Konjunksjon-Sub=Subjunksjon-Int= Interjeksjon