Sputtr.com | Alternative Search Engine

Invalidskom

QLP*QRYLQDPD*

Na osnovu *lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je donio ...

Document in Microsoft Internet Explorer

Microsoft Word - Document in Microsoft Internet Explorer ***** ***** ***** * * * ***** ***** ***** *! "#$%**%&#$"**'&#$"***"'#$' (*****) ***** 0*****, ***) *1 ...

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU RS

Na osnovu člana 53.stav 1. tačka 8. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:22/05) Zakonodavni odbor Narodne skupštine

Z A K O N O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Z A K O N O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I. UVODNE ODREDBE ^lan 1. Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje. ^lan 2.

1 ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU "Službeni ...

1 ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU "Službeni glasnik Republike Srbije", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM ...

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU * lan 1. U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluûbeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 i 84/04) , u *lanu 9. re*i: "republi*kih fondova" zamenjuju se re*ima: "republi*kog fonda". * lan 2.

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ...

Član 5 Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su lična prava i ne mogu se prenositi na druga lica. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne mogu zastarjeti, osim prava na potra ivanja dospjelih, a neisplaćenih iznosa u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS i 84/2004 - dr. zakon) I UVODNE ODREDBE . Član 1

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

ZAKON . O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010)

PREDLOG ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURAWU

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU I. UVODNE ODREDBE Član 1. Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje.