Sputtr.com | Alternative Search Engine

Irketi

CASE OF BOSPHORUS HAVA YOLLARI TURIZM VE TICARET ANONIM ...

BOSPHORUS HAVAYOLLARI TUR ZM VE T CARET ANON M RKET 1 v. IRELAND JUDGMENT In the case of Bosphorus Hava Yollar Turizm ve Ticaret Anonim irketi v.

EM * N SAZAK

1988 yõlõnda Türkiye'ye dönerek, aile *irketi olan Yüksel *n*aat A./. bünyesinde çalõ*maya ba*layan Emin Sazak, 1989 yõlõnda Yüksel *n*aat'õn bir i*tiraki olan DataSel Bilgi Teknolojileri Anonim /irketi'ni kurmu* ve 1992 yõlõna kadar fiilen *irketin yöneticili ini üstlenmi*tir. 1992 ...

PRODUCT DATA SHEET

CLINKER - DATA SHEET - 25.03.2010.xls. CL.01.09 PRODUCT DATA SHEET Product Portland Cement Clinker Standard EN 197-1 : 2000 Producer AS Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim *irketi Içeriovaalan Mevkii,15310 Bucak,Burdur,Turkey Tel : +90 248 331 30 00 Fax : +90 248 331 22 22 info@ascimento ...

PRODUCT DATA SHEET

OWC.01.09 PRODUCT DATA SHEET Product Oil Well Cement Standard Equvalent to API Spec 10A Type "G" HSR Producer AS Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim *irketi Içeriovaalan Mevkii,15310 Bucak,Burdur,Turkey Tel : +90 248 331 30 00 Fax : +90 248 331 22 22 info@ascimento.com.tr Product ...

PRODUCT DATA SHEET

CEM IV B (P) 32,5 N - DATA SHEET .REV..xls. C4N4.01.09 PRODUCT DATA SHEET Product Portland Composite Cement CEM IV / B (P) 32,5 N Standard EN 197-1 : 2000 Poducer AS Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim "irketi Içeriovaalan Mevkii,15310 Bucak,Burdur,Turkey Tel : +90 248 331 30 00 Fax ...

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim * irketi

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim * irketi 31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ba * ımsız Denetim Raporu Akis Ba*ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü*avirlik Anonim *irketi 11 *ubat 2009 Bu rapor, 2 sayfa ba * ımsız denetim raporu ve 48 ...

LBT Varlık Yönetim Anonim *irketi

LBT Varlık Yönetim Anonim *irketi 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

B*0M Birle*_ik Ma**azalar Anonim *^irketi

B*0M Birle*_ik Ma**azalar Anonim *^irketi ve Ba**l*1 Ortakl*1***1 *0çindekiler Sayfa Ara dönem konsolide bilanço 1-2 Ara dönem konsolide kapsaml*1 gelir tablosu 3 Ara dönem konsolide öz sermaye de**i*_im tablosu 4 Ara dönem konsolide nakit ak*1m tablosu 5 Ara dönem konsolide finansal ...

(Microsoft Word - Webdepo uygulamas\375 - nevzat versiyonu.doc)

Boyut Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited *irketi Boyut Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited *irketi _____ _____1/17_____ Webdepo Uygulamasõ Son ...

ARTICLES OF ASSOCIATION

articles of association . of credit agricole yatirim bankasi tÜrk anonİm Şİrketİ ... irketi”.