Sputtr.com | Alternative Search Engine

Irketi

Roche - a Global Market Presence

Turkey: Roche Müstahzarlari Sanayi Anonim S¸irketi, Istanbul, 81,269,000.000 TRL | Roche Diagnostik Sistemleri Ticaret A.S., Istanbul, 500,000.000 TRL | Roche Vitaminleri Limited S¸irketi, Istanbul, 6,070,200.000 TRL.

DĐĞER DĐSTRĐBÜTÖRLÜKLER;

Italyan Kevin Schurter Spa firmasının ortaklığı ile faaliyet göstermekte olan ROM Elektronik San. ve Tic. Ltd. *irketi , Türkiye'de elektronik sanayii, bilgi teknolojileri ve bunlarla ilgili hizmet sektöründe ar*ge ve/veya üretim yapan tüm kurulu!lara hizmet etmektedir.

Reysa ş Ta ş ımacılık ve Lojistik Ticaret Anonim Ş ...

1 REYSA Ş TA ŞIMACILIK VE LOJ ĐST ĐK T ĐCARET A. Ş. KONSOL ĐDE B ĐLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmi ştir) (Seri XI No:29 Konsolide)

(Microsoft Word - 18-\307\375tak-TorunMakaleD\374zeltme20May ...

Elde edilen di * er bir bulgu da içten yönetilen yatõrõm ortaklõklarõnõn dõ * tan yönetilen (portföy yönetim * irketi veya yatõrõm danõ * manlõ * õ * irketi kullanan) yatõrõm ortaklõklarõna kõyasla daha yüksek net varlõk de * eri getirisi sa * ladõklarõdõr.

Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Ticaret Limited * irketi

Ünvanõ Tarih Adresi Adõ Soyadõ Adresi Bölüm Vergi Dairesi Sõra No Adedi * ade i * leminin gerçekle * ebilmesi için a * a * õdaki hususlara dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

450965-0403 EDP/Plain Tile

... 231 18 24 RO: VELUX Ferestre de Mansard„ Rom‚nia s.r.l. ☎ 0268-42 55 77 / 42 56 00 RUS: VELUX Rossia ZAO ☎ (095) 737 75 20 S: VELUX Svenska AB ☎ 042/144450 SK: VELUX Slovensko, s.r.o. ☎ (02) 60 20 15 00 SLO: VELUX Slovenija d.o.o. ☎ 01 564 14 84 TR: VELUXÇatı Pencereleri Ticaret Limited Ø irketi ...

Roche - a Global Market Presence

Turkey: Roche Müstahzarları Sanayi Anonim S¸irketi, Istanbul | Roche Diagnostik Sistemleri Ticaret A.S., Istanbul. Uruguay: Roche International Ltd., Montevideo | Sapac Corporation Ltd., Montevideo | Roche Vitaminas Uruguay, S.A., Montevideo.

L R - 1c - RFL 451176

irketi ☎ 0 216 302 54 10 UA: VELUXUkraina TOV ☎ (044) 490 5703 USA: VELUX America Inc. ☎ 1-800-88-VELUX YU: VELUX Jugoslavija d.o.o. ☎ 011 3670 468

We like Sunday Morning!

... Tel / fax: +386 1 5425882 E-mail: calzedonia@siol. net Spain fRaNCHISING CalZEDONIa ESPaÑa, S.a. C/Ciencias 71-87, módulo 7 Pol. Pedrosa 08908 HOSPITalET DE llOBREGaT BaRCElONa Tel: +34 93 2649000 fax: +34 93 2649009 E-mail: info@calzedonia. es Turkey CalZEDONIa TK Dis¸ TICaRET lIMITED S¸IRKETI abdi l · ...

Akfen Holding Anonim irketi'nden

1 Akfen Holding Anonim irketi'nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890. -TL'den 133.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların sahip olduu 10.355.890.-TL olmak üzere toplam 38.842.000.-TL nominal deerli payların ve ek satı ...