Sputtr.com | Alternative Search Engine

Isporuke

ISPORUKE DELIVERIES - Croatian Shipyards’ Deliveries ULJANIK,

112 61(2010)2 ISPORUKE... ...DELIVERIES ISPORUKE... ...DELIVERIES Isporuke hrvatskih brodogradilišta / Croatian Shipyards’ Deliveries ULJANIK, Pula

Isporuke hrvatskih brodogradilišta / Croatian Shipyards ...

125 58 (2007)2 ISPORUKE... ...DELIVERIES ISPORUKE... ...DELIVERIES Isporuke hrvatskih brodogradilišta / Croatian Shipyards' Deliveries 3. MAJ: Druga ovogodišnja isporuka U 3. maj Brodogradilištu d.d. Rijeka 5. lipnja 2007. godine, obavljena je druga ovogodišnja isporuka - Novogradnje 699 ...

I OSNOVNE ODREDBE Član 1

UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom propisuju se bli i uslovi isporuke električne energije, kao i mere koje se preduzimaju u slučaju da je ugro ena sigurnost isporuke električne energije kupcima usled ...

A brief overview of the main amendments to the Value Added ...

Porezna oslobođenja od plaćan ja PDV-a za isporuke od javnog interesa Prema sadašnjem Zakonu, oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke od javnog interesa je utvrđeno institucionalno (npr. usluge i isporuke dobara što ih obavljaju ustanove so-cijalne skrbi, ili usluge i isporuke dobara ustanova ...

unique steel

delivery program & supply chain management 15 Pregled - program isporuke * Alatni čelik * Konstrukcioni čelik * Svjetlovučeni čelik * Inox - Limovi i trake * Inox - cijevi i cijevni dijelovi * Inox - šipke i profili * Inox - program Arhitekture * Alati i dijelovi alata Logistika * Preuzimamo Vaše planove ...

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Zadnji dan plaćanja - primjereni naknadni rok za ispunjenje Ukoliko ukupni iznos s pripadajućim porezom iz članka 3.1. ovog Ugovora ne bude u cijelosti uplaćen ni 5 dana prije dana isporuke, prodavatelj ima pravo:-zahtijevati ispunjenje, te na dospjeli neplaćeni dug zaračunati zateznu kamatu po ...

Version 2.1 (a)/September 21, 2007 Verzija 2.1 (a)/21 ...

Delivery Schedules: Electricity shall be delivered according to the Delivery Schedules specified in each Individual Contract. 2. Plan isporuke: Elektri<na energija Ee biti isporu<ena shodno Planu isporuke koji je naveden u svakom Pojedina<nom ugovoru.

(Microsoft Word - Uredba o uslovima isporuke elektri\350ne ...

UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE ELEKTRI * NE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005) I OSNOVNE ODREDBE * lan 1 Ovom uredbom propisuju se bli i uslovi isporuke elektri*ne energije, kao i mere koje se preduzimaju u slu*aju da je ugro ena sigurnost isporuke elektri*ne ...

Kampanja Akumulatorskih, Stacionarnih i alata za obradu ...

All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 7 Power Tools ► 8 Poena: GSR 10,8-2-LI Professional ►Obim isporuke: 1 baterija PunjačAL 1115 CV Kartonsko akcijsko ...

REFERENCE LIST OF HIGH VOLTAGE INSULATED SWITCHGEAR (GIS)

Page 2 of 6 REFERENCE LIST / REFERENC LISTA - HIGH VOLTAGE GAS INSULATED SWITCHGEAR (GIS) Country Customer Object-substation Description of switchgear Year of delivery Zemlja Kupac Objekat-trafostanica Opis postrojenja Godina isporuke LIBYA LIBIJA ELECTRICAL PROJECTS COMPANY-TRIPOLI S/S HOMS ...