Sputtr.com | Alternative Search Engine

Isporuku

I OSNOVNE ODREDBE Član 1

Član 19 Isporučilac mo e, bez prethodne najave, privremeno ograničiti ili obustaviti isporuku električne energije kupcima električne energije zbog kvara na prenosnoj ili distributivnoj elektroenergetskoj mre i, kvarova na transformatorskim, razvodnim i proizvodnim postrojenjima, iznenadnih ...

ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSTROJENJA ZA PRENOS I ...

tehniČki uslovi za projektovanje i izvoĐenje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije i - maŠinsko, elektro i graĐevinsko projektovanje deo: a. polazne osnove b. tehniČki uslovi za maŠinsko projektovanje toplovodnih mre a c. tehniČki uslovi za maŠinsko projektovanje predajnih ...

AD "TOPLANA" PRIJEDOR PRAVILNIK O OPŠTIM I TEHNIČKIM ...

AD "TOPLANA" PRIJEDOR PRAVILNIK O OPŠTIM I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE Prijedor, novembar 2006.godine

Opšti uslovi :

JP ,, TOPLANA " d.o.o. TEŠANJ vrši proizvodnju,distribuciju i isporuku toplotne energije (u daljem tekstu: isporučilac ). Član 3. Korisnik toplotne energije (u daljem tekstu: korisnik ) u smislu ovih opštih odredbi su sva fizička i pravna lica, koja su vlasnici postrojenja ili uređaja za ...

Implementacija platforme za isporuku servisa u IMS okruženju

Microsoft Word - TELFOR 2007 Implementacija platforme za isporuku servisa u IMS okruzenju v2.doc *

PRILOG br. 2 - Spisak pošta koje su određene za isporuku ...

Списак пошта које су одређене за испоруку Поклон-пакета одмах након пријављивања корисника PRILOG br. 2 - Spisak pošta koje su određene za isporuku Poklon-paketa odmah nakon prijavljivanja korisnika

Porezne i poslovne vijesti

*S*tim*u*vezi, *vjerska*zajednica*postavlja* pitanje*ima*li*pravo*zaračunavati*PDV*na*računima*za* obavljenu*isporuku*molitvenog*priručnika. * Porezna*uprava*navodi*da*je*propisima*o*PDV-u*pred-viđeno*institucionalno*oslobođenje*od*plaćanja*PDV-a* na*sve*isporuke*vjerskih*zajednica*i*ustanova, *uz ...

P O Z I V br. 31/11 na otvoreni postupak javne nabavke za ...

Na osnovu člana 35 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list RCG br. 46/06) Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, o b j a v lj u j e: P O Z I V br. 31/11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za isporuku i ugradnju opreme 1.

Version 2.1 (a)/September 21, 2007 Verzija 2.1 (a)/21 ...

U slu<aju da, u skladu sa zakonodavstvom EU i/ili odnosne dr ave, isporuka na osnovu Pojedina<nog ugovora mo e da bude oporezovana po Nultoj stopi i/ili je, u skladu sa Ylanovima 38, 39 ili 195 Direktive Saveta 2006/112/EC, obvezik PDV-a strana koja prima isporuku, primenjuje se sledeEe: (a ...

Opći uvjeti prodaje i isporuke

U ovim okolnostima rizik prelazi s Brunate na Kupca od trenutka Kupčeva propusta.. 8.2 Ako Kupac usprkos pismenom zahtjevu propusti preuzeti ili pri-hvatiti isporuku, Brunata može prodati proizvode protekom 30 dana nakon upućivanja gore navedenog pisanog zahtjeva po najboljoj mogućoj cijeni te je ...