Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ispostava

PRIJAVA/POTVRDA O OBRA Č UNATOM I PLA Ć ENOM POREZU PO ...

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije BiH FEDERAL MINISTRY OF FINANCE Tax Administration of FBiH _____ Ispostava Porezne uprave - Branch Office of TA od - from: do - to:

POREZNA UPRAVA R A V N A T E L J

opća organizacijska shema pu izgleda ovako: porezna uprava r a v n a t e l j srediŠnji ured slu ba pomoĆnik ravnatelja odjel naČelnik samostalni odjel naČelnik podruČni ured proČelnik odjel naČelnik ispostava voditelj ispostave odsjek voditelj odsjeka pododsjek voditelj pododsjeka pododsjek voditelj pododsjeka ...

STATUT

1 STATUT REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE („Slu beni glasnik RS", br. 38/06, 25/07, 64/07, 99/07 i 95/08) (prečišćen tekst) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1.

SPROVOĐENJE POJEDNOSTAVLJENOG IZVOZNOG POSTUPKA U PROSTORU ...

Carinska ispostava u svakom konkretnom slučaju odlučuje da li će vršiti pregled robe ili ne, a troškove nastale po osnovu prekovremenog rada carinskog sluţbenika u ovakvom slučaju snosi nosilac Odobrenja.

SAVEZNA UPRAVA CARINA

-PRI LOG 1 -SPISAK GRANIĈNIH ORGANIZACIONIH JEDINICA KOJE SU OVLAŠĆENE DA OBAVLJAJU CARINSKI DOZVOLJENA POSTUPANJA SA VOZILIMA POD KARNETOM TIR Na granici prema Mađarskoj : CARINARNICA SUBOTICA - CI Terminal Horgoš (25011) - CI Terminal Kelebija (25054) Na granici prema Rumuniji ...

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije ...

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije BiH FEDERAL MINISTRY OF FINANCE Tax Administration of FBiH _____ Ispostava Porezne uprave - Branch Office of TA od - from: do - to: I PODACI O REZIDENTU/ ISPLATIOCU - DATA ON RESIDENT/ PAYER 1.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA UPANIJSKA KOMORA SPLIT

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA UPANIJSKA KOMORA SPLIT POSTUPAK POKRETANJA POSLOVNE AKTIVNOSTI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ UPANIJI Otvaranje trgovačkog društva u Hrvatskoj zahtijeva registraciju kod: Trgovačkog suda Dr avnog zavoda za statistiku Porezne uprave Carinske uprave (obrtnik koji ...

Inga M. Abaeva, (Moskva, Rusia)

Članica je Međunarodne akademije arhitekture, moskovska ispostava. Dobila je status dobitnika u profesionalnom natjecanju ''Najbolji moskovski učitelj 2003''. 2007.g. postala je upravitelj ''Najboljeg člana kulture u centralnoj administrativnoj jedinici u Moskvi''.

Novi teorijski i metodološki pristupi u izradi strategije ...

Regionalna "ispostava" odgovarajuće republičke agencije/organizacije (za •* regionalni razvoj, restrukturiranje, socioekonomski razvoj itd.). 16 Sâmo regionalno telo (agencija, korporacija itd.) može se institucionalizovani kroz razne organizacione oblike , među kojima su najinteresantniji sledeći ...

INFORMATOR O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE ...

Uprava saobraćajne policije u svom sastavu ima: pet saobraćajnih policijskih ispostava, Odsek za dežurstvo, obezbeđenje i opremanje, Odeljenje za inspekcijsko-tehničke poslove, Odeljenje za