Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ispuna

Klini*ka ispitivanja efikasnosti ispuna kod «tunel ...

46 Stom Glas S, vol. 52, 2005. Klini*ka ispitivanja efikasnosti ispuna kod «tunel» preparacija restaurisanih kermet glas-jonomer cementimaSmear Clinical Research of the Restoration Efficacy in Tunnel Preparation Restored with Cermet Glass-Ionomer Cements SGS YU ISSN 0039-1743-COBISS.

VRATA DOORS

Ispuna ovih vrata je medijapan d=12 mm. SOLID 42 Full MDF veneer-coated doors give the appearance of a solid wood doors produced in a traditional way.

www.baumit.rs

... 45,00 /kom Baumit HolzDübel 80mm 100mm 120mm 140mm 160mm 180mm 200mm tipl ca. 6kom/m 2 100kom/ karton 43,00 /kom 49,00 /kom 55,00 /kom 61,00 /kom 67,00 /kom 73,00 /kom 79,00 /kom Baumit IDK Dübel 115mm 135mm 155mm 175mm tipl ca. 6kom/m 2 200kom/ karton 17,00 /kom 19,00 /kom 21,00 /kom 23,00 /kom Baumit Rondelle EPS STR U EPS kružna ispuna za ...

"GRAĐEVINSKA APOTEKA"

1 "GRAĐEVINSKA APOTEKA" Zagreb, Bukovačka 25 Tel. 232-11-31 i tel. / faks 231-58-12 DODACI MORTU Sika 4 A "Sika " Brzovezujuće sredstvo za brtvljenje kod površinskog brtvljenja prodora vode - slu i kao sloj za predbrtvljenje na koji se nanaša vodonepropusna buka Razrjeđenje: 1 ...

Pitanja razine A (Hrvatski / Engleski) Karijesologija 1. Rast ...

/ Classifiying composites by filler type? 29.Postavljanje i obrada kompozitnog ispuna? / Placment and finishing of resin filling? 30.Konfiguracijski faktor (C-faktor)?

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SENDVIČ PANELA DEX2

TIPOVI SENDVIČ PANELA OBLOGA PA NELA čelični pocinkovani plastificirani lim debljine d = 0.4 ÷ 0.7mm ISPUNA PANELA mineralna vuna gustine 100 ÷ 120 kg ∕ m³ (oznaka m u nazivu), i EPS (samogasivi stiropor) gustine 17 kg ∕ m³ (oznaka E u nazivu) BOJA PANELA Prema paleti RAl DIMENZIJE PA ...

NAČINI SPAJANJA I PRIČVRŠĆIVANJA

DETALJ KALKANA 3 3 2 1 8 7 4 5 6 8 POZICIJA 1 samourezujući šraf 6,3x25 2 Šraf 6,3xl sa metalnom i gumenom podloškom 3 kalkanska lajsna D-20 4 termoizolaciona ispuna 5 Šraf 6,3xl sa metalnom i gumenom podloškom 6 Pop nitna 7 čelična konstrukcija 8 silikon načini spajanja i pričvršćivanja 4 2 7 8 8 1 3 6 5 POZICIJA 1 ...

POGREŠKE PRI IZRADI KOMPOZITNIH ISPUNA

Danijela Matoševi * POGREŠKE PRI IZRADI KOMPOZITNIH ISPUNA Zbog opse nosti teme, u ovom broju Sonde *e biti objavljen samo prvi dio ovog *lanka, u kojem su obra*eni: preparacija kaviteta, izolacija radnog polja i obrada cakline i dentina.

Proizvodni program DEX2 sendvič paneli sa ispunom od ...

dvič paneli se proizvode sa dve vrste ispuna: sa jezgrom od mInERAlnE VUnE i jezgrom od EPS-a (Ekspandirani samogasivi PoliStiren-stiropor). Zahvaljujući do-

A R A N Đ E L O V A C

D1. 015 25 x19x19cm 7,73kg; 15 Mpa; 160 kom/pal Giter blok II klasa 25 x19x19cm 7,73kg; 15 Mpa; 160 kom/pal Fert ispuna 14 28x25x14cm JUS B1.D1.030 6,0 kg; 3-5 Mpa; 144 kom/pal Fert ispuna 16 28x25x16cm JUS B1.D1.030 6,8 kg; 3-5 Mpa; 120 kom/pal Pregradni blok I klasa 19 x12x19cm JUS B1.