Sputtr.com | Alternative Search Engine

Istaknuti

Darko Lon čari ć - Profiliranje u čiteljskih kompetencija

U kurikulumu su istaknuti i zahtjevi za specifi čnim kompetencijama u čitelja koji uklju čuju: 1 Projekt «Tuning educational structures in Europe»(uskla ñivanje obrazovnih sustava u Europi) pokrenut 2000. godine okupio je 105

Zaštita priobalnog mora Splita, Solina, Kaštela i Trogira

Potrebno je istaknuti da se MBR uređaji mogu prilagođavati zahtjevanom stupnju čišćenja, pa je moguća izvedba i za "drugi stupanj" čišćenja i kasnija dogradnja do "trećeg stupnja" čišćenja.

Heart failure with preserved ejection fraction — a new ...

Evaluacija dijastoliËke funkcije mora se istaknuti u svakom nalazu ehokardiografskog pregleda. Preliminarni rezultati studije Aldo-DHF pojaπnjavaju kliniËke karakteristike obol-jelih od HFpEF.

genetic causes of infertility

Zanimljivo je istaknuti da genske varijante FSHR gena određuju odgovor na hormonsku stimulaciju jajnika, gdje nositelji ser680asn varijante pokazuju najnižu osjetljivost na FSH 9.

Centralni hemangiom donje čeljusti: prikaz slučaja

Kako je centralni hemangiom čeljusti dosta rijedak - što potvrđuje i navedena literatura - a moguće komplikacije kod te patološke promjene mogu biti izrazito opasne, svrha prikaza je istaknuti kliničke, radiološke i patohistološke karakteristike te tvorbe.

417 Lapcevic - Koncepcija kvalitetnog udzbenika za tehnicko i ...

započinjanje novih aktivnosti, jer su u njemu istaknuti sadržaji koji učenicima zvuče vrlo primamljivo. Na početku svakog poglavlja treba dati pregled njegovog sadržaja, a na kraju rezime

User's Manual (HR)

Označavanje Različiti elementi teksta su istaknuti u ovim uputama, prema ovakvim pravilima: NAPOMENA: označava dodatne informacije na koje treba svratiti pozornost.

Fakultet za turizam, hotelijerstvo i trgovinu Bar Wild Beauty

Međutim, valja istaknuti da je broj zaposlenih po sobi tokom ovog perioda postepeno povećavan, paralelno sa povećanjem nivoa kvaliteta crnogorske hotelske industrije, te u 2007. godini dostiže 0,64

Zemlje iz kojih su došli sudionici konferencije.http://www ...

Na ovogodišnjim skupu želimo posebno istaknuti aktivnosti na transpoziciji direktive INSPIRE u hrvatsko zakonodavstvo koje se odvija u skladu s Programom za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije.

Izgradnja digitalnih gradova

Među inicijativama koje se odvijaju, važno je istaknuti e-javnu upravu ( e-government ) i e-uključivost ( e-inclusion ). E-javna uprava je novi pristup unaprjeđenju komunikacije unutar lokalne samouprave te između građana i lokalne samouprave.