Sputtr.com | Alternative Search Engine

Itljivo

ENGLESKI JEZIK

Piši jasno i ˛itljivo. Ne˛itki odgovori bodovat ¸e se s nula (0) bodova. U prvom dijelu ispita (od 1. do 33. ) od tebe se o˛ekuje da od ponuˇenih odabereš jedan to˛an odgovor.

DRéAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEä * INE ZA U * ENCE

Piöite *itljivo. Piöite z nalivnim peresom ali kemi*nim svin*nikom, nikakor ne s svin*nikom. Slovarjev danes ne boste mogli uporabljati. Za reöevanje tekmovalnih nalog imate na voljo 90 minut. éelimo vam uspeöno reöevanje!

Obrazac popuniti itljivo. Za tonost podataka odgovara ...

Primljeno: Obrazac popuniti itljivo. Za tonost podataka odgovara podnositelj zahtjeva. Broj Pristojba Prilog NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI

(Microsoft Word - \232olska naloga.doc)

Piöite *itljivo. Piöite z nalivnim peresom ali kemi*nim svin*nikom, nikakor ne s svin*nikom. Slovarjev danes ne boste mogli uporabljati. Za reöevanje tekmovalnih nalog imate na voljo 60 minut. éelimo vam uspeöno reöevanje!

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE K CENI MESE * NE VOZOVNICE

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE K CENI MESE * NE VOZOVNICE * Pred izpolnitvijo obrazca obvezno preberite navodilo na drugi strani. Obrazec izpolnite *itljivo in s tiskanimi *rkami.

Vloga za dodelitev denarne pomoči v Mestni občini Ljubljana

Obrazec naj bo izpolnjen *itljivo in s tiskanimi *rkami. VIäINA DENARNE POMO*I (izpolni center za socialno delo) a. Vrsta pomo*i: _____ b.

ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - ZFDS

ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - ZFDS FEDERATION INTERNATIONALE FELINE - FIFe Prijavnico izpolnite * itljivo in s tiskanimi * rkami / Please complete in capital letters or typewriting / Bitte mit Schreibmaschine oder deutlicher Blockschrift ausfüllen Prijavnica za razstavo v / Entry for ...

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE K CENI MESE NE VOZOVNICE

izpolnite itljivo in s tiskanimi rkami. Neitljivo izpolnjen obrazec je neveljaven! I. del - potrdilo visokošolskega zavoda ˘ ˇ

FRANCUSKI JEZIK

Piši uredno i ˛itljivo. Ne˛itki odgovori bodovat ¸e se s nula (0) bodova. PAZI! Prije nego što upišeš svoje kona˛ne odgovore, dobro promisli jer rješenja ne smiješ ni prepravljati ni brisati!

ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Primljeno: Broj Pristojba Prilog NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI Obrazac popuniti č itljivo. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.