Sputtr.com | Alternative Search Engine

Itopopodru

Potencijalniistvarni"odljev" znanstvenogpodmlatkaizHrvatske ...

Premaslu`benimpodacimaministarstva, Hrvatskujeuproteklihdesetakgodinanapustilo 849 znanstvenika, 11 itopopodru~jima: teh-ni~keznanosti 249, prirodneznanosti 244, medicinskeznanosti 139, ostaleznanosti 217.