Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ivljavanje

Značaj korelacije inicijalnih citomorfoloških ...

Tabela 3 Statistička značajnost citomorfološke podele i kliničko-patoloških parametara praćenja bolesti u odnosu na pre ivljavanje Obele ja Pre ivljavanje Citomorfološka podela 0,013 REAL klasifikacija* 0,020 Internacionalni indeks prognoze 0,016 Infiltracija kostne sr i 0,020 Veličina tumora 0,469 ...

Neuroendokrina diferencijacija kao prognostički faktor u pre ...

Pre ivljavanje ispitivanih bolesnika u odnosu na neuro-endokrinu ekspresiju ispitivanih markera praćeno je u jednogodišnjem i dvogodišnjem periodu.

ZNA^AJ BRONHOSKOPSKIH ISPITIVANJAU TOKU HEMIOTERAPIJE ...

20 meseci; dvogodi{nje pre`ivljavanje iznosi 40% a petogodi{nje pre`ivljavanje je od 10-20% (20). Za pro{ireni oblik SCLC: kompletan terapijski

(Microsoft PowerPoint - Vjetroelekrana KON\310AR)

TEHNI*KIPODACI aktivnisprigušenjem Sustavzazakretanjegon dole mi kroprocesorskisustav Upravljanje *eli*ni, konusni Toranj pretvara*frekvencije (AC-DC-AC) Priklju*aknamre u 60m/s Brzinavjetra-pre ivljavanje 25-35m/s Brzinavjetra-isklju*ivanje 12m/s Nazi vnabrzinavjetra 2,5m/s Brzinavjetra-uklju*ivanje ...

MILAN VIŠNJIĆ DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA REDOVNI PROFESOR

"Istra ivanje prognostičkih vrednosti imunohistohemijskih i patohistoloških karakeristika za pre ivljavanje kod malignih tumora ko e". IZDATE KNJIGE 1.

KARCINOM PLUĆA - Epidemiologija i pregled terapijskih ...

Zabrinjavajuči porast broja obolelih i kratko pre ivljavanje pacijenata su dodatni faktori kojima se ova bolest nameče kao jedan od imperativnih prioriteta u kliničkoj pulmološkoj praksi.

Pre ivljavanje sezone prehlada i gripa

Pre ivljavanje sezone prehlada i gripa I ove zime moramo se na neki nacin obraniti od prehlada, kašlja i gripe. Navodimo nekoliko korisnih savjeta za smanjivanje rizika - ali ako se to ipak dogodi, dobro ce doci i nekoliko savieta za što br i oporavak.

International Workshop :: April 16-23, 2001 :: Dubrovnik ...

za pre ~ivljavanje lokalnog stanovni atva. Uni ateni krajobraz tako er ima posredan, ali velik utjecaj i na turizam. Sve ovo tra ~i cjelovito razmatranje o

Čovjek, voda i arhitektura

Kao tak-va, ključna za pre ivljavanje, voda je polako ulazila u pod-svijest ljudi i postala bitnim sastavnim dijelom svih postojećih religija i mitologija.

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE

Bookmark not defined. 14.4.4 O ivljavanje matematičkih sadr aja kroz povezivanje sa istorijskim elementima..... Error! Bookmark not defined. 14.5 Motivisanost na uspeh u nastavi matematike.....