Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izbijanja

ULTRAZVU * NA METODA ISPITIVANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

UV OD Parcijalna izbijanja (PI) javljaju se zbog lokalnog dielektri*kog preoptere*enja izolacije. PI u transformatorima s uljno-papirnom izolacijom imaju za posljedicu elektri*ke, kemijske i akusti*ke efekte.

Visokonaponska ispitivanja elektroenergetske opreme i ...

... Materijali/Proizvodi Materials/Products Vrsta ispitivanja/Svojstvo Type of test/Property Raspon /Range Metoda ispitivanja Test method 1 Dielektrička ispitivanja-atmosferski udarni napon 1875 kV-sklopni udarni napon 1350 kV-napon industrijske frekvencije 800 kV-mjerenje parcijalnih izbijanja 400 kV ...

O ZAŠTITI OD PO ARA

1) zabranu upotrebe oruđa i sredstava od kojih preti neposredna opasnost od izbijanja po ara, dok se opasnost ne otkloni; 2) zabranu vršenja određenog posla u objektu, delu objekta ili prostoru ako očigledno preti opasnost od izbijanja i širenja po ara i ako se drugim protivpo arnim merama ...

USNA DUPLJA (CAVITAS ORIS)

11 PODELA ZUBA B) PREMA PERIODU IZBIJANJA (NICANJA) 1) PRVI ( MLEČNI ) ZUBI ( 20 ) DENTES DECIDUI S. LACTEI 2) STALNI ZUBI ( 32 ) DENTES PERMANENTES Denticije-čovek je DIFIODONT -ima 2 generacije zuba (2 denticije)-riba je POLIFIODONT -ima više generacija zuba-torbari su TRIFIODONTI -imaju 3 generacije zub a ...

jasmina stanojevic • Odjava sa sistema • Povezano ...

Sistem zaštite od po ara (u daljem tekstu: zaštita od po ara) obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja po ara, otkrivanje i gašenje po ara, spasavanje ljudi i imovine ...

Zaštita od požara

Zakona, objekti, delatnosti i zemljišta razvrstavaju se u sledeće kategorije: 1) sa visokim rizikom od izbijanja požara − prva kategorija ugroženosti od požara; 2) sa povećanim rizikom od izbijanja požara − druga kategorija ugroženosti od požara; 3) sa izvesnim rizikom ...

Z A K O N O ZAŠTITI OD PO ARA

Sistem zaštite od po ara (u daljem tekstu: zaštita od po ara) obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od po ara, za sprečavanje izbijanja i širenja po ara, otkrivanje i gašenje po ara, spasavanje ljudi i imovine ...

HR-U-1-2-2 EU

... they did not come in contact with other cloven-hoofed animals not complying with at least the same health requirements as described in this certificate, and b) ivotinje nisu boravile u mjestu, ili u krugu radijusa od 20km, na kojem je u posljednjih 40 dana bilo slučajeva/izbijanja ...

A1 – 01 Milutin Pavlica, Zlatko Maljković, Željko Zebić

... A1 - 11 Zoran Bertalanić, Đuro Stanković, Jozo Galić PRVA ISKUSTVA U ON-LINE MJERENJU PARCIJALNIH IZBIJANJA NA HIDROGENERATORIMA FIRST EXPIRIANCE IN ON-LINE MEASUREMENT OF PARTIAL DISCHARGES ON HYDROGENERATORS A1 - 12 Jozo Galić, Zoran Bertalanić, Srećko Bojić, Nikša Vrkić PARCIJALNA IZBIJANJA NA ...

zakon o zastiti od pozara

od izbijanja požara u skladu sa odredbama posebnog zakona i tehničkih propisa. Projektovanje i izvođenje posebnih sistema Član 38. Projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara u objektima u kojima se