Sputtr.com | Alternative Search Engine

Iznimno

Sindrom prstenastog kromosoma 18 Ring chromosome 18 syndrome

Sindromi prstenasti h kromosoma iznimno su rijetki s incidencijom od 1 : 50.000 ivor ođene djece i opisani su uz sve humane kromoso-me. Sindrom prstenastog kromosoma 18 rijedak je geneti čki poremećaj u kojem dolazi do trajnog gubitka gene ti čkog materijala s krajeva kromoso-ma te ...

BOLESTI CVIJE]A I UKRASNOG BILJA DISEASES OF FLOWERS AND ...

Cvjećarstvo je kao grana biljne proizvodnje vrlo staro i razvijalo se zajedno s ljudskim rodom, a bolesti su, iako se to ponekada ne čini tako, iznimno važne u proizvodnome ciklusu cvijeća i ukra-snoga bilja.

SKUPLJANJE I RECIKLAŽA OTPA DA

Onaj dio otpada koji se ne može reciklirati, koristi se u energetske svrhe, a odlaže se samo iznimno mali dio bezvrijednih ostataka. SECONDARY RAW MATERIALS COLLECTION, PROCESSING AND RECYCLING  INTRODUCTION The comprehensive system of waste management is an essential constituent of modern society and its ...

Čovjek, voda i arhitektura

Nil (slika1.) je bio iznimno značajan za razvoj i uspon Egipatske civilizacije, tako da ne čudi što je on dobio i simboličko značenje te imao bitnu ulogu u njezinoj mitologiji.

ARTROPLASTIKA KOLJENSKOG ZGLOBA MONOKONDILARNOM ENDOPROTEZOM ...

Indikacija za PEP koljena postavlja se na osnovi radioloških stadija artroze koljena po Ahlbacku koja se pokazala najpogodnijom za ovu vrstu kirurškog lije˛e-nja. 6 Indikacija za PEP koljena je radiološki stadij 1 do 3, od-nosno iznimno 4.

* INTRODUCTION TO PSYCHODRAMA *

Organizacijski i stru*ni odbor Seminara/ Organizing and Scientific Committee of the Seminar Drage kolegice i kolege, dragi prijatelji, iznimno nam je zadovoljstvo *ato Vas mo*~emo pozvati u Zagreb na Drugi me**unarodni psihodramski seminar s temom *Uvod u psihodramu *.

MEĐUNARODNI PROGRAM INTERNATIONAL PROGRAMME

Majstor iznimno nasilnih gangsterskih filmova i trilera te minuciozno elaboriranih, koreografiranih akcijskih scena, američki filmski uspjeh postiže naslovima Teška meta (Hard Target) , Slomljena strijela (Broken Arrow) i Čovjek bez lica (Face/Off) , odnosno nastavkom De Palmine Nemoguće misije .

The effects of the amendments to the Article 7 of the OECD ...

internih kamata dozvoljeno samo iznimno (kada su u pitanju stalne poslovne jedinice financijskih institucija). Kao razlog za takvo tumačenje navodila se činjenica da stalna poslovna

Wellness & Spa

... 70') 400,00 kn PojaËava staniËnu aktivnost i imunitet, a posljedica toga je ponovo mlada koûa / Increases cell activity and immunity of the skin, the result is younger and healthy skin Terapija crvenila/ Redness therapy (60')380,00 kn Za koûu sa rosaceom, razliËite tipove crvenila i za iznimno ...

PROFIL TVRTKE / COMPANY PROFILE

krugu iznimno bitne djelatnosti za grad, kao što su čistoća grada, vodovod i odvodnja, zbrinjavanje otpada, plinara, tržnice, javni gradski prijevoz, groblja, autobusni kolodvor, robni terminali, upravljanje sport skim objektima te brojne