Sputtr.com | Alternative Search Engine

Iznos

Obračun PDV-a na iznos donacija koje se prikupljaju putem ...

2 TaxFlash - prosinac 2010. TaxFlash - December 2010 www.zgombic.hr Calculating VAT on donations collected through telephone calls and text messaging By: Marko Marušić, MA(Econ) December, i.e. Christmas holidays are the period of the year associated with giving presents - to children, parents ...

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Ukoliko kupac odustane od Ugovora prije datuma isporuke vozila iz članka 1. ovog Ugovora, suglasan je da prodavatelj zadr i iznos danog predujma iz prethodnog stavka ovog članka.

USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI KOJI SE PRIMENJUJU OD 1 ...

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad (tačka 7) 12.978 14.474 IV Neoporezivi iznos iz člana 21a 1. Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz ...

Tabela 8 12.01.2012. SAVETNIK NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA O ...

Neoporeziv iznos Tačka 1. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika Po svakom slučaju Opšteg akta Do 50.660,00 9 2.

ZAHTEV I PUNOMOĆJE ZA VANSUDSKU NAPLATU DOSPELIH ...

Broj fakture Datum fakture Iznos fakture Datum dospeća Nenaplaćeni iznos: Invoice number Invoice date Invoice amount Due date Unpaid amount ...

Lager lista

Lager lista. Lager lista Iznos Stanje Cena Kod [ifra Naziv Opis HILZNA H 206 CD 5,00 1322344 1. HILZNA H 207 2,00 1322789 2.

PubTeX output 2001.04.05:1633

ATTENTION This bulletin isaguidelinefor qualified personnel. The information contained in this bulletin may not be complete and is subject to change without notice.

POSLOVNICA/BRANCH OFICCE: DATUM/DATE:

Date of trans. Trgovac/bankomat Merchant/ATM Grad City Iznos u valuti Transac.amount Iznos zaduženja Billing amount RAZLOG REKLAMACIJE:

Minimalna zarada 2011 jun

Minimalna zarada. za 2011. Minimalna zarada po radnom času za period jun – decembar 2011 iznosi 102,00 din NETO PO RADNOM ČASU . Iznos minimalne bruto zarade za odreĎeni mesec računa se na sledeći način :

Bc INSTITUT d.d. Zagreb Bc Institute for Breeding and ...

Registarski broj u Trgovačkom sudu 1-71006; Porezni broj: 1053191 ; žiro račun 2360000-1101209837 IBAN: HR2223600001101209837 u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb; broj izdanih dionica 166.500 nominalni iznos 1 dionice 180,00 kn Bc INSTITUT d.d. Zagreb Bc Institute for Breeding and Production of ...