Sputtr.com | Alternative Search Engine

Iznos

CENTRALNA BANKA BiH

"Naše devizne rezerve su stabilne i u iznosu od oko 2,4 milijarde KM, što predstavlja duplo veci iznos od deviznih rezervi koje je naša zeml-ja imala u septembru 2001. godine.

Blok A5 NCR Blok A6 NCR Blok A4 NCR Blok A5 ofset Blok A4 ...

U ovom slu~aju cena prerade je uve}ana za iznos izrade korica u dogovoru sa kupcem. Pla}anje usluge prerade papira se vr{i u repromaterijalu ili avansno pre isporuke

UKUPNO SVI TROŠKOVI IZNOS E OKO: 300.- EUR PO OSOBI - PRIMER ...

PRIMER KALKULACIJE TROŠKOVA ZA OCEANIS 34 / 3 kabine / 6 osoba. CENA PO OSOBI (Plada se agenciji) 235.- EUR. Najam broda: 800.- EUR - 135.- EUR po osobi (pod uslovom da se na brodu nalazi 6 osoba) Participacija po osobi: 96.-

OBRAČUN ZARADA I DEO - Obračun zarada za lica u radnom odnosu

Podaci koji se unose su: šifra zaposlenog, opis obustave, šifra kreditora, partija, šifra valute, kurs, procenat provizije, iznos obustave, broj rata, 1. rata, ostale rate, poslednja rata, otplaćeni iznos, datum od, koji deo? što označava od kog dela plate se odbija kredit (ako se stavfi broj 0 ...

Croatian Parish Recreational Park "Father Kamber"

Datum/Date : _____ Potpis/Vendor Sign . _____ Ček naslovite na: / Make your cheque payable to: Croatian Community Park Services Corp. ODOBRENO u ime Hrvatskog Parka Fr. Kamber, primljen iznos od $300 za sezonu 2011, uključuje sve nedjeljne piknike ili $40 za ...

PP OPJ-3

Umanjenje prihoda od dividende - iznos oslobođen plaćanja poreza (član 61a. Zakona) 4.3. Iznos koji se oporezuje ( 4.1. - 4.2.) 4.4. Oporeziv prihod (član 63. st. 2. ili 3.

Cross-Border Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina

U okviru ovog poziva indikativni iznos od 3.600.000 €, ravnomjerno raspore*en objema dr avama, dostupan je za projektne prijedloge iz obje partnerske zemlje (1.800.000€ za Hrvatsku i 1.800.000€ za Bosnu i Hercegovinu).

Cjenik Cijene taxi usluga su definirane cjenikom Udruženja ...

Cjenik Cijene taxi usluga su definirane cjenikom Udruženja autotaksi prijevoznika. Postoji mogućnost dogovora cijene za određene relacije, kao i posebne cijene (paušalni iznos) za stalni prijevoz po gradu.

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

U slučaju kad je taksa propisana u procentualnom iznosu, obračunavanje takse vrši se tako što se dinarski iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokru uje na deset dinara, a kod deviznih iznosa tako što se iznos do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos preko 0,50 zaokru uje na ...

Zagreb, Slavonska avenija 6 Besplatni pozivni centar: 0800 14 ...

Iznos kr edita: Od 1.500 do 15 .000 EUR Rok otplate: Od 2 do 7 godina. Kamatna stopa: Redovna kamatna stopa: 8,30% uz obvezu primanja na ra čun u HAAB i paket „Vaša sretna zvijezda“