Sputtr.com | Alternative Search Engine

Iznosa

VOJVODJANSKA BANKA A

Naknada za delimičnu ili potpunu prevremenu otplatu kredita: 5% od iznosa kredita otplaćenog pre roka dospeća ukoliko se kredit prevremeno otplaćuje u prvih 5 godina otplate, fiksna 4% od iznosa kredita otplaćenog pre roka dospeća, ukoliko se kredit prevremeno otplaćuje u periodu od prvog dana 6-te ...

VOJVODJANSKA BANKA A

8 Gotovinski krediti bez valutne klauzule Cash loans without FX clause Svi ststusi klijenata All status of clients 2,0 % od iznosa kredita, jednokratno, Min 35 Euro u dinarskoj protivvrednosti 2,0 % of the loan amount, single payment, Min 35 Euro u dinarskoj protivvrednosti Krediti sa namenom refinansiranja ...

PRICE LIST FOR CREDIT CARDS

Do maksimalnog iznosa limita ra čuna Up to the total limit of the account 4. Transakcije u evrima / Transactions in EURO 4.1. Podizanje gotovine na bankomatima – maksimalni mesečni limit

TARIFA ZA KREDITNE KARTICE PRICE LIST FOR CREDIT CARDS

Za plaćanje roba i usluga / For purchases Do maksimalnog iznosa limita računa Up to the total limit of the account 4. Transakcije u evrima / Transactions in EURO 4.1.

PRIJAVNICA I UGOVOR O IZLAGANJU APPLICATION FORM AND ...

ukoliko to ipak učini, bit će isključen sa sajma uz naplatu dvostrukog iznosa naknade za sudjelovanje na sajmu. U izložbenom prostoru izlagač ima pravo izlagati samo artikle i promovirati partnere

ANALYZING OF RELEVANT FAULT TYPE FOR CALCULATION OF MINIMUM ...

Analiziranje mjerodavnog tipa kvara za proračun iznosa minimalne struje kvara na primarnoj strani distribucijskog transformatora Technical Gazette 17, (2010), 31 -15

UPRAVLJANJE RIZIKOM PROCENE MAKSIMALNOG SAMOPRIDRéAJA

Uticaj kvotnog reosiguranja na funkciju raspodele iznosa öteta ..... 41.

Tarifnik za fizicka lica 16 05 2011

Otkup obveznica za dinare na salteru Banke 0.70% od iznosa za isplatu+naknada Bond repurchase RSD CRHOV 0.10% po seriji,max 500 RSD 0.70% of withdrawn amount + CRHOV

TERMINOLOSKI RECNIK

Depreciation Deprecijacija The systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. Sistematsko usmeravanje iznosa amortizacije imovine tokom njenog roka trajanja. 11

ADEKVATNOST REZERVACIJE OBAVEZA ZA ŠTETE (RUN OFF ANALIZA)

U tom slu*aju se uzima relativni odnos iznosa run off rezultata i iznosa rezervisanih šteta na po*etku obra*unskog perioda. Pra*enje adekvatnosti rezervisanih šteta pomo*u run off analize mo e biti vršeno na 3 na*ina.