Sputtr.com | Alternative Search Engine

Iznosila

PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 20 10. po ...

PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 20 10. po obračunskim periodima AVERAGE MONTHLY NET EARNINGS OF PERSONS IN EMPLOYMENT, 2010 by accounting periods Za periodod julado decembra2010. prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome upravnim osobama iznosila je 803 konvertibilne marke ...

REPRODUCTIVE TRAITS OF GERMAN FAWN GOATS IN VOJVODINA**

Prosečna masa jaradi pri rođenju iznosila je 3,38 i značajno se razlikovala u zavisnosti od pola, tipa rođenja i jarenja po redu (pariteta), dok je masa jaradi pri zalučenju iznosila 18, 39 kg i bila je uslovljena polom i tipom rođenja.

Proizvodnja svinjskog mesa u svetu i njene tendencije

Ona je 2001. godine iznosila 91.188.000 tona, 2002. godine 94.186.000 tona, 2003. godine 98.473.000 tona, 2004. godine 100.483.000 tona i 2005. godine 102.523.000 tona.

Potrošnja energije u svijetu 1998

Godi{nja potro{nja primarne energije po stanovniku u Bosni i Hercegovini je iznosila 0,4518 toe, a u zemljama u razvoju 0,6847 toe. Potro{nja primarne energije po 1000$ ostvarenog ukupnog dohotka je u Bosni i Hercegovini iznosila 0.9987 toe, dok je u zemljama u razvoju iznosila 0.5821 toe.

po obračunskim periodima - AVERAGE MONTHLY GROSS EARNINGS OF ...

plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je 1 225 konvertibilnih maraka, a za isti period 2009 . prosječna mjesečna bruto plaća je iznosila 1 204 konvertibilne marke.

U Č ESTALOST HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA ...

fekcije H. pylori među decom iznosila 42,2% [4]. Ten dencija opadanja incidencije H. pylori infekcije potvrdili su i kineski autori koji su upoređujući podatke iz 1993. i

Preciznost optičkih metoda skeniranja Cerec®3D sistema u ...

Chen i sar. 28 u svojoj studiji pokazuju da je vrednost marginalnog zjapa inleja druge klase izrađenih Cerec ® 2 sis-temom pre cementiranja iznosila na aksijalnom zidu 67 ± 18 µ, cervikalnom stepeniku 84 ± 22 µ i okluzalnoj površini 58 µ.

HIRURŠKI TRETMAN TEŠKIH OBLIKA AKUTNOG PANKREATITISA

Prosječan ivotna dob iznosila je 53.5 godine (26-79). Operirano je 45 pacijenata. Rezultati liječenja, te mortalitet i morbiditet, su ohrabrujući i u okvirima statističkih rezultata drugih ustanova koji se bave ovom vrstom problema.

Razlika kliničkog i ultrazvučnog skrininga razvojnog ...

Ovi rezultati pokazuju nešto veću učestalost u odnosu na prijašnja istraživanja u Tuzli, kada je inci-dencija RPK-a iznosila 6.31 % (5). Blagovremeno otkrivanje i liječenje RPK započeto u neonatalnom periodu, traje 3-4 mjeseca s velikim izgledima za potpuno izlječenje, dok primjena tera-pijskih ...

AVERAGE NET WAGE, APRIL 2008. YEAR BY THE CEA

YEAR BY THE CEA Prosječna mjesečna isplaćena bruto-plaća po zaposlenom za april/travanj 2008. godine, u Federaciji BiH, iznosila je 1081,04 KM, što je nominalno više za 1,6% u odnosu na mart/o ujak iste godine.