Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izravnanja

Upravljanje rizikom specrad

izravnanja rizika putem reosiguranja, kao znatno zastupljenijeg oblika izravnanja rizika u našoj zemlji od saosiguranja. Utvrivanjem maksimalnog samopridržaja daje se odgovor na pitanje koji

bronic

Fiskalna decentralizacija u Hrvatskoj: problemi fiskalnog izravnanja (koautor A. Bajo). Financijska teorija i praksa, 28 (4), 2004, 445-467 [na engleskom: Fiscal decentralization in Croatia: problems of fiscal equalization.

FISKALNA DECENTRALIZACIJA U HRVATSKOJ: PROBLEMI FISKALNOG ...

FISKALNA DECENTRALIZACIJA U HRVATSKOJ: PROBLEMI FISKALNOG IZRAVNANJA mr. sc. Anto BAJO Izvorni znanstveni èlanak * Institut za javne financije, Zagreb UDK 336.2(497.5) JEL H61, H70 mr. sc. Mihaela BRONIÆ Institut za javne financije, Zagreb Sa*etak U sustavu financiranja lokalnih jedinica dr ...

Nomogramza određivanje veličine odvodnih cijevi i žljebova

... dlijetom i očistimo na dubinu cca. 6 mm označimo kuku žlijeba, savinemo i provjerimo 10 mm prelazak kod zadnjeg pregiba na posljednjoj kuki najprije označimo vodoravnu poziciju, zatim izračunamo kosinu, označimo, savinemo I pričvrstimo drugu špagu nategnemo kroz prednje opruge (zbog izravnanja ostalih ...

TRANSFORMACIJE KOORDINATA

(8.5) ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ = ⋅ 1 1 1 1 M n A ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ − − − = ' ' 2 2 ' 1 1 n n h h h h h h M f Parametar translacije određuje se po metodi najmanjih kvadrata prema funkcionalnom modelu posrednog izravnanja H c h h n h h c n i i i H − = − = − = ∑ = − ' 1 ') () (f A A A T 1 T.

SLUŽBENO GLASILO VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2011. godini ("Narodne novine" broj: 29/11 ...

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Zakona - 51/2008-1. * lan 1 (1) Ovim zakonom ure*uju se izvori sredstava, na*in finansijskog izravnanja i koriš*enja uslovnih dotacija, kao i na*in finansiranja sopstvenih poslova lokalne samouprave (u daljem tekstu: opština) utvr*enih Ustavom, zakonom i drugim propisima.

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANO ...

U članku 45.a stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase: »(4) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorna za prenesene funkcije duûna je u 2001. godini sredstva ostvarena od povećanog udjela iz poreza na dohodak i od potpore izravnanja prenositi svakoj ustanovi razmjerno prema ...

P r e d l o g

Z A K O N O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE (prečišćen tekst *) I OPŠTE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom uređjuju se izvori sredstava, način finansijskog izravnanja i korišćenja uslovnih dotacija, kao i način finansiranja sopstvenih poslova lokalne samouprave (u daljem tekstu: opština ...

ANALIZA MERENJA

ANALIZA MERENJA ANALIZA MERENJA Ra * un izravnanja 1 B. Boûi * Gra * evinski fakultet -Odsek za geodeziju i geoinformatiku