Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izrekov

Kaj je umetna inteligenca?

... informatika, matematika, logika Zgodovina umetneinteligence Zgodovina umetneinteligence do 1950: "Predzgodovina" računanje, matematika, logika, mehanika, "robot", kibernetika 1950: Začetki Turingov test, John McCarthy, GPS, LISP 1960: Obdobje hitrih uspehov igranje iger, dokazovanje izrekov, analiza slik ...

PRVA KOZMIČNA HITROST

Vtem sestav­ ku bomo izračunali to hitrost samos pomočjo Pitagorovega izre­ kain nekaterih osnovnih izrekov ovodoravnemmetu. Zasledujmo gibanjekrogle, ki jebilaizstreljena iztopa v vodoravnismeri (Sl. 1).

Navodila za izdelavo zaključnih nalog

Ostalih vrst splošnih strani zaključne naloge (npr. seznama popravkov, posvetil, izrekov, zahval, podatkov o morebitnem štipenditorju, podatkov o sestavi Komisije za zagovor zaključne naloge, življenjepisa avtorja

MATEMATIKA 1 - Janez • Zerovnik

zbirke vaj avtorice Mizori-Oblak, le da tam ni dokazanih izrekov, pa•c pa veliko re•senih nalog. Kot dopolnilo temu tekstu omenjeno zbirko vaj toplo priporo•cam.

stari Grki, In­

Vt em primeruimamo tehnik e pri različ nih dokazih zaposebne tri­ ke, od katerih je vsakuporaben, sam o pri dokazu tist ih izrekov, s katerimi je povezan. Tehnikapreneha bititri kin postane m eto­ dašele takrat, ko je uporab ljenatolikokr at, dasezdinaravna. olo čen predmetimamolahkoza "vreč o trikov", ještevilo teh­ nikvpr ...

Članica uprave Marjana Mežek, direktorica Slovenska knjiga

nicij, izrekov, računskih receptov in primerov, pa tudi najrazličnejših podatkov iz matematike, od pomembnih in manj pomembnih formul do raznih

TALES - PREDSTAVNIK »SEDMIH MODRIH«

Najin glavni cilj je, da spoznava Talesa in njegovo delo ter preveriva uporabo njegovih izrekov v vsakdanjem ivljenju. Kot hipotezo sva si postavili, da vsakdanjem ivljenju uporabljamo Talesove izreke, čeprav se tega sploh ne zavedamo.

GEOMETRIJA V RAVNINI december2011-za spletno stran

C je trditev, ki jo dokažemo (izpeljemo) s pravili sklepanja iz aksiomov in prej dokazanih izrekov. Nekaj aksiomov, izrekov in definicij bomo letos spoznali.

USTNA VPRAŠANJA IZ MATEMATIKE šolsko leto 2005/2006

S pomočjo adicijskih izrekov izpelji formule za kotne funkcije dvojnih kotov !, če jeαPrimer : izračunaj sin2 84. Definirajte funkcijo cosx za poljuben kot, narišite njen graf in povejte njene lastnosti ( sodost, lihost, perioda, …

Ravninska - geometrija

Zato bo pri dokazovanju izrekov prav prišla predvsem funkcija razdalja2. ü Razdalja med to čko in premico razdalja2 @tocka @x_, y_D, premica @a_, b_, c_DD := Ha∗x +b∗y −cL 2