Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izvaja

V imenu mentorjev in udeležencev v programu Projektno ...

V imenu mentorjev in udeležencev v programu Projektno učenje za mlade (PUM), ki ga izvaja zavod TIN- Ljubljana, Vas vabim na tiskovno konferenco

NESTING COLONIALISMS: AUSTRIA, SLOVENIA AND DISCOURSES ON THE ...

Univerza v Ljubljani Fakulteta za dru bene vede Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MŠŠ. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vse ...

MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA PREDRAKASTIH SPREMEMB MATERNIČNEGA VRATU

Lahko se izvaja tudi v primerih, ko je možno lokalno uničenje tkiva, kakor tudi tedaj, ko bi bila potrebna konizacija. 23 Poseg se izvaja ambulantno in združuje vse prednosti, ki jih imajo ablativne tehnike pred klasično konizacijo (majhna obolevnost in upo-raba lokalne anestezije).

Zvonko Borovšak – ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI ...

Izjemoma se v EIT sprejme bolnik z akutno krvavitvijo, ker izhajamo iz spo-znanja, da je večino akutnih krvavitev možno zaustaviti ali z operativnim pose-gom in/ali z gastroduodenoskopijo in sklerozacijo, zato se intenzivno zdravlje-nje izvaja med operativnim posegom, ki se nato lahko nadaljuje v ...

MNOŽIČNO VREDNOTENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

520 Geodetski vestnik 52/2008-3 IZ ZN IZ ZN IZ ZN IZ ZN IZ ZN ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS TI IN S TI IN S TI IN S TI IN S TI IN S TR TR TR TR TR OKE OKE OKE OKE OKE POVZETEK Članek obravnava vrednotenje kmetijskih zemljišč kot postopek množičnega vrednotenja, ki ga izvaja Geodetska uprava ...

Predstavitev predmetov VS

Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki epredavanj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Avtomatično zajemanje in merjenje jakosti GPRS signala s ...

Prva nit se izvaja kontinuirano, in čaka na podatke, ki jih terminal posreduje vsakih 500ms, medtem ko se druga nit izvaja s 500ms prekinitvami, in sinhrono z dobljenimi podatki na serijskem vmesniku osve uje grafični vmesnik.

The International Baccalaureate / MEDNARODNA MATURA

Izvaja se kot predmet na urniku, kot »TOK-teden« na Pohorju ter v obliki »TOK-dnevov« s povabljenimi profesorji. ff CAS – USTVARJALNOST, ŠPORT IN SOCIALNO DELO.

VPLIV DOL INE PORODA IN OTROKOVIH PARAMETROV NA POGOSTOST ...

Ob začetku raziskave so bile postavljene naslednje hipoteze: - (1) Obseg plodove glave in (2) porodna te a imata statistično značilen vpliv na pogostost epiziotomij, - (3) Epiziotomija se pogosteje izvaja pri prvesnicah, - (4) Dolžina poroda ima statistični vpliv na pogostost epiziotomij, - (5 ...

ZAHTEVEK ZA OPROSTITEV DAVKA OD DOHODKOV IZ ZAPOSLITVE

... Republic of Slovenia Predvideni čas prebivanja v Republiki Sloveniji / Planned time of residence in the Republic of Slovenia Naziv / Name Sede / kraj / Registered office / location Podatki o zaposlitvi v Republiki Sloveniji / Details of employment in the Republic of Slovenia Oseba, za katero (pri kateri) se izvaja ...