Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izvedena

STUPNE TRANSFORMATORSKE STANICE

STUPNE TRANSFORMATORSKE STANICE • • 2 • • • Tipska TS izvedena i ispitana u skladu s normama IEC i HEP • Sigurnost pogona i pouzdanost vrlo je visoka • Potpuna sigurnost osoblja • Brza i jednostavna montaæa • Jednostavno odræavanje • Stup ËeliËno- reπetkasti, vruÊe ...

NELINEARNA ANALIZA STABILNOSTI TANKOSTIJENIH GREDNIH STRUKTURA

III osnovi Prandtlova kriterija te*enja i pretpostavke da postoji kontinuirana funkcija te*enja, izvedena plasti*na redukcijska matrica kona*nog elementa, ...

VPLIV DOL INE PORODA IN OTROKOVIH PARAMETROV NA POGOSTOST ...

Pri medianih pa je incizija izvedena proti anusu, kar predstavlja večje tveganje za poškodbo sfinktra. Epiziotomija mora biti izvedena pravočasno.

Basic Solar Chimney Flow Improvements

Osnovna geometrija solarnog dimnjaka izvedena je i analizirana pomoću CFD aplikacije u trodimenzijskoj domeni. Osnovna pretpostavka rada je povećanje efikasnosti postizanjem optimalnog pada tlaka kroz turbinu i najveće produkcije električne energije promjenom geometrije.

REVITALIZACIJA KRANSKOG TOČKA TEHNOLOGIJOM NAVARIVANJA CRANE ...

Dva pokrivna sloja su izvedena sa samozaštitnom icom Lincore 40-O. Osobine revitalizovanih (navarenih) kranskih točkova su upoređene sa osobinama novih kranskih točkova sa otvrdnutim površinskim slojem.

Crustal structure and seismic activity at subduction zones

Prikazana istrazivanja su izvedena na podacima prikupljenim u subdukcionim zonama severoistocnog Tihog okeana. Pri interpretaciji korisceni su podaci reflektivnih seizmickih istrazivanja, ...

uticaj implantacije stenta na Funkciju lijeVog VENTRIKULA U ...

ISPITANICI I METODE U Klinici za kardiovaskularne bolesti i Internoj klinici u Tuzli izvedena je retrospektivno-pros-pektivna studija na uzorku od 90 bolesnika, ...

PRIKAZ LABORATORIJE ZA MODELSKA DINAMI * KA ISPITIVANJA ...

... i Nacionalnim centrom za primenjena istraûivanja u zemljotresnom inûenjerstvu, Alûir, i ispitivanja, izvedena u saradnji sa stru*njacim iz tih institucija.

SERTIFIKAT O USAGLASENOSTI Br.

,Su,i e ifUi|i'tiU.bstavljenim.,,,U16fcima ako su izvedena po tehnidkoi dokumentacij:i:rkofalij'o::dostaVljenq,pri1i$fitti dfij:ti., ,,,1i..i'.i..ti. ,.: ...

*trka*ka potkoljenica *. Iznosimo prikaz slu*aja akutnog

Indicirana je hitna fasciotomija, tj. dekompresija prednjeg odjeljka potkoljenice, koja je izvedena otvorenim pristupom. Intraoperativno bile su vidljive po*etne ishemi*ne promjene mi*ai**a, ...