Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izvorot

SOOP[TENIE - NEWS RELEASE Brojot na izdadeni odobrenija za ...

Izdava~: Dr`aven zavod za statistika Skopje, Dame Gruev 4, P.fah 506 Tel. 02/3295-600, Faks 02/3111-336 publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk Pri koristewe na podatocite da se navede izvorot

When using data state the source 10 - Vo 2008 godina, 87 lica ...

Izdava~: Dr`aven zavod za statistika . Skopje, Dame Gruev 4, P.fah 506 Tel. 02/3295-600, Faks 02/3111-336 . publikum@ stat.gov.mk; www.stat.gov.mk Pri koristewe na podatocite da se navede izvorot

Vo II kvartal od 2008 - pozitiven priroden prirast

Izdava~: Dr`aven zavod za statistika Skopje, Dame Gruev 4, P.fah 506 Tel. 02/3295-600, Faks 02/3111-336 publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk Pri koristewe na podatocite da se navede izvorot Publisher: State Statistical Office Skopje, Dame Gruev 4, P. box 506 Tel. 3892/3295-600, Fax 3892/3111 ...

PRISUSTVO NA ADENOIDNI VEGETACII NAZALEN GOVOR I NAMALUVAWE ...

Adenoidektomijata go zabrza saniraweto na SOM, najverojatno poradi otstranuvaweto na izvorot na infekcija i restravrirawe na proodnosta vo nazofarinksot i Evsta-hievata tuba.

zimskisalon winter salon

... stesnen vo granicite koi ne se samo formalni i geografski i ne zavr{uvaat na ova par~e na{a teritorija. ^uvarite otade me|ata, ispraveni vo svoeto veli~ie i nadme-nost so prazni politi~ki argumenti, no so strogi ovovremenski pravi-la, ja ni{tat kulturnata vrednost koja se zarodila tuka, na izvorot na ...

JAVNI USTANOVI ZA ZGRI@UVAWE I VOSPITANIE NA DECA - DETSKI ...

... OF MACEDONIA, "Dame Gruev"- 4, Skopje Telefon/Phone +389/02/3295-600 Faks/Fax +389/02/3111-336 WEB-stranica/WEB site : http://www.stat. gov.mk Odgovara m-r Blagica Novkovska, direktor Person responsible: M.Sc.Blagica Novkovska, Director VE MOlIME PRI KORISTEWETO NA OVAA PUblIKACIJA, NAVEDETE GO IZVOROT WHEN ...

SOBRANIE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Prostoren plan na regionot na za{titnite zoni na izvorot Ra{~e SOBRANIE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA PROSTOREN PLAN NA REGIONOT NA ZA[TITNITE ZONI NA IZVOROT RA[^E KNIGA 1 TEKSTUALEN DEL Skopje, Dekemvri, 2002 god.

Den na patriotizmot, 2007

Izvorot na silata na Amerika e vo duhot na na{iot narod; a pred {est godini Amerikancite im izlegoa vo presret na svoite sogra|ani na koi im treba{e pomo{.

1­ UN I VERZITE T „SV. KI R I L I M ET ODI J“ ‡ SKO P

Na 15 godi{na vozrast go ostavil rodniot kraj i po dolgo patuvawe stignal do izvorot Salmakid na podno`jeto na Halikarnas. Nimfata od izvorot bila zanesena od ubavinata na mladi~ot i dolgo go molela za qubov, no toj ne se soglasil.

HIPERTROFI^NI ADENOIDI VO RELACIJA SO SEKRETORNIOT OTITIS MEDIA

Adenoidectomijata go zabrzuva saniraweto na SOM , najverojatno poradi otstranuvaweto na izvorot na infekcijata i restavriraweto na proodnosta na nazofaringsot i Eustahievata tuba auditiva.