Sputtr.com | Alternative Search Engine

Izvorot

OSIGURITELEN BILTEN NA R.MAKEDONIJA 2009 GODINA

Osiguritelen Bilten na R. Makedonija - 2009 godina - Skopje Nameneto za osiguritelni dru{tva. Mo`e da se koristi so naveduvawe na izvorot.

MAKEDONSKI JAZIK ZA VI ODDELENIE

‡ Odi, ~umo, da donese{ od izvorot voda, ta da ne se vrati{! Devoj~eto poslu{no zelo dve stomni i trgnalo vo no}ta kon izvorot. Koga stignalo do nego, gleda ~udo: okolu izvorot

ВТОР ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ ...

... Povrzanost na dokazot so izvorot)  Fizi~ki transfer na tragata i na mikromaterijalniot dokaz i faktori koi vlijaat na transferot i detekcijata  Analiza i interpretacija na fizi~kiot dokaz ( Princip na delivost na materijata i nejzina posledi~na vrska-vlijanie vrz forenzi~kata postapka kaj izvorot)  ...

VKUPNO NASELENIE, DOMA]INSTVA I STANOVI

Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002 2 PRI KORISTEWE NA PODATOCITE DA SE NAVEDE IZVOROT: POPIS NA NASELENIETO, DOMA]INSTVATA I STANOVITE VO REPUBLIKA MAKEDONIJA, 2002 - KNIGA XIII WHEN USING DATA CONTAINED HERE, PLEASE CITE THE SOURCE AS FOLLOWS: CENSUS OF ...

RAZGOVOR SO STARICA GAVRILIJA za Qubovta, za Erosot

Zna~i, go pravi toa na vidliva li~nost, namesto da go pravi na Nevidliviot, na Izvorot na Qubovta. I obi~no se slu~uva nekoj neuspeh kako {to treba da bide za pole-ka-poleka da gi otvori svoite o~i, da vidi...

PRE^ISTEN TEKST

Emisija e ispu{tawe na {tetnite materii od izvorot na emisijata vo site mediumi na `ivotnata sredina; 11. Izvor na emisija e mesto ili povr{ina od koja {tetnite materii se ispu{taat vo `ivotnata sredina; 12.

NARODNA BANKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Koga }e nastane zaguba, kamatnata margina (kamatnata stapkata na kreditniot plasman nad visinata na kamatnata stapka na izvorot na sredstva) treba da bide utvrdena na nivo koe }e ovozmo`i pokrivawe na o~ekuvanite zagubi.

Унапредување на наставата по ...

U~itelite i u~enicite mo`at zaedno da bidat kreativni vo izvorot i adaptacijata na materijalite. Ovaa aktivnost nudi mo`nosti za upotreba na manipulativni materijali za re{avawe na problemite kako {to se sobiraweto i odzemaweto na dvocifrenite broevi.

Планирање за заштита на децата од ...

Sepak, publikacijata mo`e besplatno da se revidira, da se koristat delovi od nea, da se reproducira ili da se preveduva na drug jazik (no, ne za proda`ba ili za koristewe vo vrska so komercijalni celi) pod uslov celosno da se navede izvorot.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ...

Vo letnite meseci Treska glavno dobiva voda od nejzinite golemi izvori kako {to se: Izvorot na Treska (600 l/s), Pitran (800 l/s), Izvorot na Studen~ica (800 l/s koj{to e kaptiran) i izvorot Pe{na (560 l/s) koj{to e periodi~no vrelo (Stankovski, 1967). 2.2.