Sputtr.com | Alternative Search Engine

Jaaropgave

Uitleg Jaarwerk 2008

Na 'F10:OK' verschijnt een controle-overzicht: Afbeelding: Het resultatenvenster Combineren jaaropgave (Pien / Interpolis) 7) Als het overzicht in orde is, geeft u 'F10:OK' en volgt het bekende scherm waarmee u de jaaropgave kunt opslaan.

Invul-en Controleprogramma Jaaropgave 2009

Versie 2009 Colofon Deze gebruikershandleiding is een uitgave van PIEN Postbus 224 3454 ZL De Meern Rijnzathe 10 Telefoon 0900-235 7436 (€ 0,01 p/m) Fax 0900-329 7436 (€ 0,01 p/m) Het Invul-en Controleprogramma Jaaropgave 2009is bedoeld als praktisch hulpmiddelbij het inzenden van digitale ...

Stichting Papier Recycling Nederland - Copro 10021 ...

Copro 10021 Stichting Papier Recycling Nederland Controleprotocol jaarlijkse opgave monitoringformulier PRN ten behoeve van de accountantscontrole van de jaaropgave PRN

Bedrijfstakpensioenfondsen geadministreerd door Interpolis ...

Jaaropgave 2009 Versie 1B-Onlinelevering 2 1 Inleiding Binnenkort moet u als werkgever de jaaropgaven weer opsturen naar Interpolis Pensioenbeheer B.V. Wij helpen u graag hierbij.

Jaaropgave 2011 (voor MS Windows 95sr2 en hogere versies ...

Versie 2011 Invul- en Controleprogramma Jaaropgave 2011 (voor MS Windows 95sr2 en hogere versies) Gebruikershandleiding

LH 012 - 1Z01PL

Gegevens werknemer Naam Adres Postcode en plaats Gegevens werkgever Naam Adres Postcode en plaats Jaaropgaaf 2010 Toelichting op de jaaropgaaf voor de werknemer Controleer uw persoonlijke gegevens.

Uitslag Excretiewijzer

Excretiewijzer melkvee (jaaropgave 2011) Invoerset: Voorbeeld 2011.exc Resultaten BEP Verbruikte hoeveelheid fosfaat op bedrijf - aangekochte hoeveelheid fosfaat met krachtvoer en melkpoeder(af) - aangekochte hoeveelheid fosfaat met ruwvoer en overige producten (af) - op eigen bedrijf ...

Checklist benodigde documenten en informatie Omschrijving ...

... zorgverzekering 2007 110200 polis wa verzekering 110210 pensioen 110300 polis rechtsbijstandverzekering 110900 overige verzekeringen 111100 arbeidsovereenkomst huidige werkgever 111110 arbeidsovereenkomst partner 111200 arbeidsovereenkomst vorige werkgever 111301 jaaropgave 2001 111302 jaaropgave 2002 111303 jaaropgave ...

P潳瑢畳′㈴Ⱐ㌴㔴⁚䰠䑥⁍敥牮 呥汥景潮 ...

䩡慲潰条癥′0ㄱ 併瑰畴楮獴牵捴楥⁶潯爠摥⁓潦瑷慲敬敶敲慮捩敲 併瑰畴楮獴牵捴楥 䩡慲潰条癥′〱1 噥牳楥 1-a㈰㄰ p潳瑢畳′㈴Ⱐ㌴㔴⁚䰠䑥⁍敥牮 呥汥景潮‰㤰0-㈳㔠㜴″6 䅡渠摥⁩湨潵搠癡渠摥穥⁢牯捨畲攠歵湮敮 ...

Internetbankieren

7 Waar kan ik mijn jaaropgave vinden? ..... 7 Hoe druk ik mijn jaaropgave af?