Sputtr.com | Alternative Search Engine

Jadrana

GLAVNE LUKE JADRANA I NJIHOV PROMET

SAŢETAK GLAVNE LUKE JADRANA I NJIHOV PROMET Ovaj rad analizira glavne luke Jadrana, njihove prihvatne kapacitete za terete, promet tereta, promet brodova, ograničenja u prihvatu brodova, te procjenu budućeg razvoja.

PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA ...

PRETHODNO PRIOPĆENJE / PRELIMINARY COMMUNICATION NAUTIČKI TURIZAM "Naše more" 55(5-6)/2008. ISSN 0469-6255 (249-261) 249 PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NA PRIMJERU SJEVERNOG JADRANA AHP Method Applied in Selecting a Location for a Nautical Tourism Port (Case ...

Winner list

Winner list. 19. JUDO KUP JADRANA SPLIT 2009. VenuSplit, Croatia Date: 20.06.2009 Organized by: Judo Klub "Split" Winner list *--List only ranks <= Place TOMAŠ MARINO 1 JK OMIŠ Dje * aci U13 - 30kg (10) Croatia JOVANOVI* BRUNO 2 JK JUDOKAN PO EGA Croatia UPKA PETR 3 SKKP BRNO Slovakia EN ...

Bathing water results 2010 – Croatia - 2. Length of bathing ...

1 Bathing water results 2010 – Croatia 1. Reporting and assessment This report gives a general overview of bathing water quality in Croatia during the 2010 bathing

2000 Phi Kappa Phi Initiates

... Lynn Andreatta College of Health & Human Services Susan Ash College of Social Sciences & Interdisciplinary Studies Gail Ann Baldini College of Business Jan W. Bartz College of Social Sciences & Interdisciplinary Studies Mandy Batchelder College of Arts & Letters Nik K. Bechtel College of Business Jadrana ...

OGLAS ZA POMORCE

"Æivi arhipelag u Hrvatskoj" - sjeverni, srednji i juæni dio (hrvatski, engleski, njemaËki, talijanski) NautiËki priruËnik s planovima luka: ZADARSKI ARHIPELAG, 2005 (hrvatski, francuski, engleski, njemaËki, talijanski) 101 INFO - IstoËna obala Jadrana, informativna karta za nautiËare, 2005.

POSLOVNA ARHITEKTURA BUSINESS ARCHITECTURE

Hvale vrijedan je i zajednički projekt Udruženja hrvatskih arhitekata i čuvenog Berlage Instituta iz Nizo-zemske ''Novi svjetionici hrvatskog Jadrana'' koji ukazuje na činjenicu da kratkoročni interesi i želja za brzim bogaćenjem mogu dovesti do katastrofe koja bi narušila ljepotu hrvatske ...

INFORMATICA MUSEOLOGICA

Zbirkom brodskih dnevnika i brodskih isprava dominiraju saËuvani dnevnici jedrenjaka barkova iz 19. stoljeÊa, na jedra istoËne obale Jadrana , 1974. i 1987. godine i Razvoj pomorstva sjevernog Jadrana kroz tipove naπih jedrenjaka , 1982. godine.

UNIVERZITET CRNE GORE INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA

Cilj svih ovih istraživanja je detaljnije upoznavanje biljnih i životinjskih zajednica južnog Jadrana, njihovog odnosa prema abiotskim i biots-kim faktorima i funkcionisanje sistema more-obala, kao i naučnog tumačenja promjena u sistemu uslijed klimatskih i antropogenih uticaja.

Vedran Bileta - ON THE FRINGES OF THE SHRINKING EMPIRE THE ...

See also M. Suić, Antički grad na istočnoj obali Jadrana [An antique City on the Eastern Coast of the Adriatic] (Zagreb: Golden Marketing), 2003, 358.