Sputtr.com | Alternative Search Engine

Jadransko

Primjena genetičkog algoritma u rekonstrukciji granice ...

Border reconstruction of the Sutorina exit of Bosnia and Herzegovina to the Adriatic Sea by using old maps Primjena genetičkog algoritma u rekonstrukciji granice izlaza Bosne i Hercegovine na Jadransko more u Boki Kotorskoj

PLANIRANJE I IZBOR LOKACIJE ZA LUKU NAUTIČKOGA TURIZMA U ...

Jadransko more - opće karakteristike The Adriatic Sea - General Characteristics Jadransko je more duboko u kopno usječeni zaljev Sredozemnoga mora, u smjeru jugoistok-sjeveroistok i duljini od 783 km, s ukupnom površinom od 138.595 km 2.

UTJECAJ NAUTIČKOG TURIZMA NA JADRANSKO MORE I OBALU

**studije utjecaja na okoliŠ inautiČkiturizam 7xul]dp*mh*qdmyh**d*l*qdmudÂluhqlmd*lqgxvwulmd*qd*vylmhwx**d*qmh q*qdxwl**nl*reoln*qdmeuÁh*vh*ud]ylmd**8*wrp*wuhqgx* qdod]l*vh*l*+uydwvnd**1r*ndr*Âwr*vx*suhgqrvwl*l*yholnh*nrulvwl* hylghqwqh**srvwrml*l*rqd*guxjd*vwudqd**7r*vh*prÁh* srmdyomlydwl ...

OGLAS ZA POMORCE

Pomorske oznake, IALA sustav (novo izdanje) Radio-navigacijska sluæba (izvan sluæbene upotrebe) Tablice morskih mijena, Jadransko more - istoËna obala 2006.

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

... Osiguranje HELIOS d.d. www.helios.hr Ivan Pavelić Poljička poljana 5 10 000 ZAGREB 01/6116-766 01/6116-951 osiguranje@helios.hr 17 HOK Osiguranje d.d. www.odvj-komora. hr Neven Švenda Koturaška 53 10 000 ZAGREB 01/6171-314 01/6170-838 hok-osiguranje@zg.htnet.hr 18 JADRANSKO osiguranje d.d. www.jadransko.hr Miran ...

KORISNIČKA UPUTSTVA

U ostalim slučajevima, za obnovu police obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti [AO] javite se u najbližu poslovnicu Jadranskog osiguranja ili nas kontaktirajte putem INFO telefona 0800 0606 ili e-maila aoonlline@jadransko.hr Opciju ugovaranja drugih polica osiguranja od obveznog osiguranja ...

PROGRAMI / FONDOVI EU

PROGRAMI / FONDOVI EU r.br. Naziv programa Opis link 1 IPA Jedinstven instrument pretpristupne pomo*i EU namenjen zemljama kandidatima (Makedonija, Turska, Hrvatska) i potencijalnim kandidatima (Albanija, Crna Gora, BiH, Srbija) za *lanstvo u EU 1.

D E C I S I O N O N P R I V A T I Z A T I O N P L A N F O R 2009

Jadransko brodogradilište" AD Bijela, 1.1.2. N.I.G. „Pobjeda" AD Podgorica, 1.1.3. „Montepranzo-Bokaprodukt" AD Tivat. 1.1.4. Institut „Dr Simo Milošević" AD Igalo, 1.1.5.

GOSPODARSKI POJAS - STRATEŠKI ČIMBENIK PROMETNO ...

Iznimna prirodna bogatstva i nedvojbene geoprometne komparativne prednosti koje pru a Jadransko more a time i hrvatski gospodarski pojas, za našu zemlju nisu i ne mogu nikada biti sami sebi svrhom, nego su sredstvo za ostvarenje određenog cilja.

Fakultet za turizam, hotelijerstvo i trgovinu Bar Wild Beauty

Prostorna distribucija uzorka Survey Sample Spatial Distribution BOSNA I HERCEGOVINA SRBIJA ALBANIJA HRVATSKA JADRANSKO MORE SKADARSKO JEZERO