Sputtr.com | Alternative Search Engine

Jagodowych

Perspektywy Rozwoju Przetwórstwa Lokalnego

Natomiast plantacje krzewów jagodowych (porzeczka, malina, agrest) i truskawki spotyka się na terenie gmin z przewagą upraw polowych. Główne skupiska występują w gminach Dwikozy, Lipnik i Zawichost i stanowią bazę surowcową dla przemysłu przetwórczego.

Klucz powiązań PKD-2004 a NACE-2007

Tablica Nr 1 Klucz powiązań PKD 2004 - PKD 2007 328 PKD-2004 PKD-2007 Symbol Nazwa podklasy Symbol Nazwa podklasy Opis zakresu podklasy 01.13.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw 01.21.Z Uprawa winogron dot ...

Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa ...

... drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych. 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Obejmuje: - uprawę drzew i krzewów owocowych jagodowych: ⋅ czarnej borówki, ⋅ porzeczek, ⋅ agrestu, ⋅ malin, ⋅ truskawek, ⋅ pozostałych drzew i krzewów owocowych jagodowych, ...

Klucz powiązań PKD-2004 a NACE-2007

Tablica Nr 1 Klucz powiązań PKD 2004 - PKD 2007 PKD-2004 PKD-2007 Symbol Nazwa podklasy Symbol Nazwa podklasy Opis zakresu podklasy 01.13.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw 01.21.ZUprawa winogron dot ...

Wykaz działalności w zakresie rolnictwa wspomaganych przez ...

... pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych. 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Obejmuje: - uprawę drzew i krzewów owocowych jagodowych: czarnej borówki, porzeczek, agrestu, malin, truskawek, pozostałych drzew i krzewów owocowych jagodowych, ...

OCE NA WYBRANYCH CECH JAKO * CIOWYCH

Eksport mro*onych i *wie*ych owoców jagodowych, szczególnie truskawki do krajów UE odgrywa wa*n* rol* w gospodarce naszego kraju. Przy obecnym stanie zamra*alnictwa w Polsce oraz wzrastaj*cej konkurencji truskawek z Hiszpanii, Maroka i Chin, zachodzi konieczno** rozwoju rynku truskawki deserowej i ...

PKD-klucz 2004-2007

Tablica Nr 1 Klucz powiązań PKD 2004 - PKD 2007 328 PKD-2004 PKD-2007 Symbol Nazwa podklasy Symbol Nazwa podklasy Opis zakresu podklasy 01.13.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw 01.21.Z Uprawa winogron dot. wy ...

WPŁYW WALKI Z CHWASTAMI NA BIORÓŻNORODNOŚĆ AGROFITOCENOZ

Dlatego pola uprawne, sady i plantacje krzewów jagodowych, nawet w rolnictwie ekologicznym, nie są naturalnym środowiskiem. Pod wpływem intensyfikacji rolnictwa, rozwoju przemysłu, urbanizacji i innej działalności człowieka ingerującej w środowisko, wiele organizmów żywych, łącznie z chwa ...

Choroby wiśni

Mikrosklerocja grzybów powodujących więdnięcie są bardzo trwałe, mogą przetrwać w glebie nawet do 10 lat. objawy choroby Sprawcami choroby występującej na wiśni, czereśni, moreli, brzoskwini i roślinach jagodowych są grzyby z rodzaju V. dahliae , na śliwach częściej występuje V. albo ...

Wykaz grupowań PKD 2007

PKD kod Nazwa grupowan Wyja ś nienia 0125Z Uprawa pozosta¯ych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew i krzewów owocowych jagodowych: - czarnej borówki, - porzeczek, - agrestu, - owoców kiwi, - malin, - truskawek, - pozosta¯ych drzew i krzewów ...