Sputtr.com | Alternative Search Engine

Janjevci

JANJEVO AND JANJEVCI - FROM KOSOVO TO ZAGREB

Geoadria Vol. 9 No. 1 89-109 Zadar, 2004. 89 JANJEVO AND JANJEVCI - FROM KOSOVO TO ZAGREB ELJKA ŠILJKOVIĆ UDC: 911.3:314(497.115=163.42) MARTIN GLAMUZINA Preliminary communication ...

Stanovništvo hrvatske nacionalnosti na Kosovu - Janjevci

Nenad Antonijević Stanovništvo hrvatske nacionalnosti na Kosovu - Janjevci 1. Srpska istoriografija o Janjevu Janjevo se nalazi u istočnom delu Kosovske kotline.

Croazia_Agevolazioni agli investimenti

... REGIONE BARANJA Città/ Comune Nome della zona Estensione ( ha ) Servizi pubblici Vie di comunicazione Città di Bizovac SMALL ECONOMY ZONE - SAJMIŠTE 40 Parziale STRADA - FERROVIA Città di Ðakovo INDUSTRIAL ZONE - I FAZA 64 Sì STRADA - FERROVIA Città di Donji Miholjac INDUSTRIAL ZONE - JANJEVCI 33 Sì STRADA ...

Der Kosovo-Krieg und seine internationale Dimension

Zu letzteren gehören Türken, Bosniaken, Torbeschen, Goranen, Janjevci und Aschkali, die teilweise als Kosovo-Ägypter bezeichnet werden . Die aktuellen Schätzungen der OSZE im Kosovo kommen auf rund 91 % Albaner, 5 % Serben und 4 % andere Minderheiten.

Veličina parcela Infrastruktura Posebne pogodnosti

8 Donji Miholjac INDUSTRIJSKA ZONA "JANJEVCI" POSEBNE POGODNOSTI: Grad novim poduzetnicima omogućuje kupovinu građevinskih parcela uz odgođeno plaćanje, smanjeni komunalni doprinos, smanjenu komunalnu naknadu, olakšice za porez na tvrtku.

Koordinacijaudrugazadjecuu Republici Hrvatskoj

... srednjoškolciizčetirijusrednjihškola, njihoviroditelji, nastavnici-voditeljiradionicaaktivnog građanstva; građaniDubrave (posebnoakterifilma-susjediizrazličitihzavičajnihskupina: Janjevci, bo-sanskiHrvati, Romi, Makedonci, Albanci, Hercegovci, Srbi); lokalnauprava. 12 do18mjeseci.

PLAN RAZVOJA PODUZETNIČKIH ZONA NA PODRUČJU OSJEČKO ...

GRAD DONJI MIHOLJAC Industrijska zona Janjevci Zona je do sada realizirana u dvije faze: - izgrađenost Zone u I. fazi (građena od 1974. do 1999. godine) je 153.000 m 2. - izgrađenost Zone u II. fazi (gradi se od 1999. godine) je 177.370 m 2.