Sputtr.com | Alternative Search Engine

Jedinstvenim

Uredba o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje ...

Uredba o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 6/2007, 11/2007 - ispravka, 51/2008 i 38/10

Pravilnik o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje ...

Na osnovu člana 177 Zakona o osiguranju ("Službeni list RCG", br. 78/06 i 19/07) a u vezi sa članom 8 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Službeni list RCG", br. 46/07), na predlog Nacionalnog Biroa osiguravača Crne Gore, Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na XXVIII sjednici ...

The Westin Zagreb

Sve naše deluxe sobe su opremljene jedinstvenim Nebeskim krevetom i Nebeskim tušem, imaju W-Lan, veliki radni stol, minibar, sef u svakoj sobi, sušilo za kosu, glačalo kao i aparat za čaj/kavu.

Konstrukcija ravnih kro vova i krovova sa mini malnim padom ...

nskih i zvuŁnih izolacijs kih ploŁa sa jedinstvenim mehaniŁkim i izolacijskim svojstvima. ROCKWOOL IZOLACIJA OD KAMENE VUNE ZA RAVNI KROV RAVNI KROV

Darko Lon čari ć - Profiliranje u čiteljskih kompetencija

za širu raspravu o jedinstvenim kriterijima obrazovanja u čitelja i kompetencijama na razini programa u čiteljskih studija. Klju čne rije či: Ishodi u čenja; Kompetencije; Kvalifikacije; U čitelji

O JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA ZA VO * ENJE MATI ...

I UVODNE ODREDBE * lan 1 Ovom uredbom ure*uju se jedinstveni metodološki principi za vo*enje mati*ne evidencije o osiguranim licima i koriš*enju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: mati*na evidencija), jedinstveni kodeks šifara i obrasci prijave na zdravstveno ...

UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NA Č INU PODNOŠENJA ...

uredba o sadrŽini, obrascu i naČinu podnoŠenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodoloŠkim principima i jedinstvenom kodeksu Šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

UREDBU O JEDINSTVENIM ZNAKOVIMAZA UZBUNJIVANJE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 324 Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijela UREDBU O JEDINSTVENIM ZNAKOVIMAZA UZBUNJIVANJE I. OPĆE ODREDBE Članak 1.

UREDSKO POSLOVANJE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE

Ispred adrese primaoca stavlja se brojčana oznaka primaoca akta prema Pravilniku o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primaoca akata (npr. 514 0 Republički sekretarijat za pravosuñe i upravu).

Timeless design

Svojstva koja drvo čine toliko jedinstvenim materijalom su u rasponu od naizgled nepomirljivih suprotnosti kao što su mekoća i podatnost savijanju do ekstremne tvrdoće ali i iznimna raznolikost u kolorističkim efektima.