Sputtr.com | Alternative Search Engine

Jedrce

ictionary of Anatomy

... kontakt@slovarji.info] SLOVENIAN ENGLISH GERMAN hrustanec nosnega pretina septal cartilage of nose Nasenscheidewandknorpel izlivni vod ejaculatory duet Spritzkanälchen izvodilo znojnice sudoriferous duct Ausführungsgang der Schweißdrüse jajcevod lallopian tube Eileiter jajčece egg Ei jajčnik ovary Eierstock jedrce ...

Zori Oktobra Opis Je domača slovenska sorta, oreh prične ...

ovalne oblike, luščina je svetla, gladka. Jedrce je svetlo rumeno, zelo okusno in se lahko izlušči

UVODNIK

11 OKTOBER 2010 iz vsebine: REMONT V NEK stran 3 ODVOZ NAJAKTIVNEJŠEGA VIRA IZ SLOVENIJE stran 5 LOKACIJA BODOČEGA ODLAGALIŠČA NI BILA POPLAVLJENA stran 6 UVODNIK 40 lET Od pOdpisa spORazuma O gRadnji jEdRsKE ElEKTRaRnE in 30 lET Od dOBavE pRvEga gORiva 27. oktobra leta 1970 sta predsednik ...

ridelava orehov

Jedrce je zelo svetlo, odliène kakovosti. Fernette rastesrednje bujno, nekoliko razprostrto. Opraševalke so franquette, ronde de montignac in meylannaise.

NOVE SORTE OREHOV - PRILO@NOST ZA VRTI^KARJE

Plod je velik, okroglasto po-dolgovat z mo~nej{im {ivom in konico. Lu{~ina je svet-la, rahlo razbrazdana, jedrce pa svetlorjavkasto. Zori sredi oktobra.

Katedra za aplikativno botaniko ekologijo in fiziologijo ...

Allium cepa -mi toza-jedro (nukleus)-jedrce (nukleolus)-jedrna membrana-kromosomi-kromatide-kromatin-karioplazma-delitveno vreteno-ekvatorialna ravnina

Laboratorijska vaja: Energijska vrednost hrane

Če boste uporabili velike vzorce hrane (celo orehovo jedrce) lahko temperature vode dose e vrelišče. vzorec hrane masa vzorca hrane m h [g] masa vode m v [g] začetna temperatura T z [° C] končna temperatura T k [° C] *razlika temperatur ΔT [K] energijska vrednost vzorca hrane q [kJ/g] **energijska vrednost hrane ...

Fotosinteza – - Barbara Vilhar - Barbara Vilhar ...

jedrce grobi ER gladki ER ribosom rastlinska celica stena (celuloza) plazmo dezme vakuola kloroplast amiloplast plazmalema mitohondrij citoskelet

lektorirala ilustrirala fotografije

Slika 1 Rastlinska (zgoraj) in živalska (spodaj) celica celica tkiva organi, organski sistemi, organizem celična membrana zrnati endoplazemski retikulum plastid jedrce jedrni ovoj gladki endoplazemski retikulum Golgijev aparat maščobne kapljice vakuola prosti ribosomi celična stena jedro citoplazma mitohondrij ...

CITOLOGIJA - veda o celici

Nekateri kromosomi imajo še sekundarno zo itev, ki deluje kot nukleolarni organizator (center organizacije jedrca, ki je neobhodno potreben za njegovo oblikovanje ob koncu celične delitve; jedrce nastane okrog nuklearnega organizatorja tako, da se tam nakopiči več RNA).