Sputtr.com | Alternative Search Engine

Jeoistatistik

Dogu AkdenizB¨olgesinde Aylk Yagslarn Ye rsel Degisimlerinin

Tr. J. of Engineering and Environmental Science 22 (1998) , 279{288. cT ¨ UB _ IT A K Dogu AkdenizB¨olgesinde Aylk Yagslarn Ye rsel Degisimlerinin Jeoistatistik Y¨ontemle _ Incelenmesi Mahmut CET _ IN, KazmT ¨ UL ¨ UC ¨ U Cukurova ¨ Universitesi Ziraat Fak¨ultesi, Ta rmsal Yaplarve ...

DETERMINATION OF FLOW UNITS FOR CARBONATE RESERVOIRS BY ...

Elde edilen metotlarla yüksek güvenilirliğe sahip gelecek tahminleri yapılabilir. Anahtar Kelimeler: Karbonat rezervuar karakterizasyonu, akış birimi, Derdere Formasyonu, petrofizik, jeoistatistik, geçirgenlik tahmini.

Çokdeğişkenli analizlere başlamadan önce, yalnız bir ...

mta dergisi 109, 127 - 140, 1989 jeokİmya verİlerİnİn Çok deĞİŞkenlİ jeoİstatİstİk analİzlerle deĞerlendİrİlmesİne bİr Örnek: dİvrİĞİ bÖlgesİ demİr yataklari, orta anadolu taner ÜnlÜ* ve henrik stendal** Öz.—

Göksu Deltasında Bazı Yeraltı Suyu Kalite Öğelerinin ...

İMO Teknik Dergi, 2011 5259-5283, Yazı 341 Göksu Deltasında Bazı Yeraltı Suyu Kalite Öğelerinin Probabilistik ve Jeoistatistik Yöntemlerle İrdelenmesi * Murat ÇOBANER* Alptekin ÇAKAR** Mahmut ÇETİN*** Recep YURTAL**** ÖZ Aşırı su kullanılması, kıyı akiferlerinde tuzlu su ...

(Microsoft Word - 2011-2012 G\374z Yar\375y\375l\375 Ders ...

E7-102 6 14:25-15:10 Jeoistatistik E7-102 Jeo.Müh.Proje. E7-102 7 15:20-16:05 Jeo.Müh.Proje. E7-102 8 16:15-17:00 P E R * E M B E 1 09:00-09:45 Yapõsal Jeoloji E8-101 Kaya Mekani*i I E7-102 2 09:55-10:40 Yapõsal Jeoloji E8-101 Kaya Mekani*i I E7-102 Yer altõ Jeolojisi E8-102 3 10:50-11:35 Yapõsal Jeoloji E8-101 Kaya ...

TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN HARİTALANMASINDA ...

Arazide ve bürolarda yapılan işlemler sonucu hazırlanan toprak haritaları kullanım açısından en önemli veri kaynağı olmalarına rağmen toprak özelliklerine ait değişimleri minimum, maksimum ve ortalama değer gibi verileri bünyesinde bulundurmaması bir eksikliktir. Jeoistatistik ...

2011-2012 GÜZ DÖNEMİNDE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ...

... Üner Çakır TRKJEOJEO265 337265 MİNERALOJİ Üner Çakır TRKJEOJEO267 337267 TAŞINIM OLAYLARI Erdal Şen TRKJEOJEO267 337267 TAŞINIM OLAYLARI Erdal Şen İNG JEO JEO269 337269 JEOİSTATİSTİK Cem Saraç TRKJEOJEO269 337269 JEOİSTATİSTİK Cem Saraç TRKJEOJEO353 337353 MADEN ...

Program Güz 2011-12.xlsx

... 103-02 Fizik Lab Fizik Bölümü (LS) JEO 263-01 Yapısal J. Y4-04 KD JEO 453-01 Tarihsel J. (Tr) Y2-06 CT JEO 265-02 Mineraloji Y1-02 ÜÇ BİL 101-05 Temel Bil.Tek.Kul PC Lab BK JEO 465 Fotojeoloji Y2-02 EB BİL 101-02 Temel Bil.Tek.Kul PC Lab BK JEO 269-01 Jeoistatistik (İng) Y2-06 CS JEO 269-02 Jeoistatistik ...

madencilik

Şirketimiz belli başlı tüm jeolojik modelleme ve jeoistatistik paketlerin kullanımında büyük bir beceri altyapısına ve geniş bir deneyime sahiptir.

360renci 1 )

192 jeoistatistik jeo müh proj bcde gÖzetmenler: 1- m. ŞentÜrk 4- k. uysal 7- s. kanbur 10-z.dem İray 2- e. Şener 5- m. zerener 8- h. r. Özsoy 11-d.yarimpabuÇ